Genel Bilgiler Arış

Sahibi/Owner Atatürk Kültür Merkezi adına

On behalf of Atatürk Culture Center

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU

Atatürk Kültür Merkezi Başkan V. / Deputy President of Atatürk Culture Center

Yazı İşleri Müdürü/Joual Administrator

Dr. Adem UZUN

Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU

Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR

Prof. Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN

Prof. Aysen SOYSALDI

Doç. Dr. Sevay OKAY ATILGAN

Şebnem ERCEBECİ ÇINAR

Editör/Editor

Uzman Evre BAŞAR

Yönetim Yeri/Managing Office

Ziyabey Caddesi, No:19

06520 Balgat-Ankara, TÜRKİYE

Tel: +90 312 284 3425-45

arisdergisi@gmail.com

www.akmb.gov.tr

Abone İşleri/Subscription

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Posta Çek Numarası: 212938

ISSN

1301-255X

Baskı Tarihi/Press Date

Ankara/Ağustos 2017

Yılda Bir Kere Yayımlanan Hakemli Dergi

ARIŞ: Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, çözgü.

ARIŞ: Means warp in Turkish. Warp is the vertikal part of weaving

 

 

 © 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65