Genel Bilgiler Arış

ARIŞ
Altı Aylık Halı, Düz Dokuma, Kumaş, Giyim, Kuşam ve İşleme Sanatları Dergisi

Sahibi/Owner

Atatürk Kültür Merkezi adına

On behalf of Atatürk Culture Center Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı/President of Atatürk Culture Center

Yazı İşleri Müdürü/Joual Administrator
Dr. Adem UZUN

Editör/Editors
Uzm. Şebnem ERCEBECİ ÇINAR

Uzm. Yrd. Evre BAŞAR

Yönetim Yeri/Managing Office

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN
Prof. Dr. Gülçin Yahya KAÇAR
Prof. Dr. Mustafa KARA
Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇIPAN
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DÜZENLİ
Yrd. Doç. Dr. Sıddık ÇALIK

 

ISSN

1301-255X

Yönetim Yeri/Managing Office

Ziyabey Caddesi, No:19

06520 Balgat-Ankara, TÜRKİYE

Tel: +90 312 284 3425-45

arisdergisi@gmail.com www.akmb.gov.tr

Abone İşleri/Subscription

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü Posta Çek Numarası: 212938

Yılda Bir Kere Yayımlanan Hakemli Dergi

ARIŞ: Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, çözgü.

ARIŞ: Means warp in Turkish. Warp is the vertikal part of weaving

 © 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65