Stratejik Plan Hazırlama Çalışmaları


Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumların 2018-2022 dönemi stratejik plan hazırlama çalışmaları kapsamında 13-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da Kalkınma Bakanlığının desteği ile uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Eğitim programına Yüksek Kurum Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve Zeki Eraslan, Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların Başkan Yardımcıları, stratejik plan yönlendirme kurulları, stratejik plan hazırlama ekipleri ile ilgili personel katıldı.
Eğitim Programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı Uzmanı tarafından Üst Politika Belgeleri, Stratejik Yönetim Kavramı ve Süreçleri hakkında eğitim verilmiş, mevcut stratejik planlar değerlendirilmiş, PESTLE ve GZFT analizleri yapılmış, dış paydaş çalışması yapılarak Kurumların birbirleri hakkındaki görüşlerini paylaşması sağ
lanmıştır.


 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65