KÜLTÜR GEZİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI


    Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak Türk kültürünün ana unsur ve kaynaklarını tespit, tanıtma ve yaşatma amacımıza hizmet edici nitelikte bilimsel yayın ve toplantı türündeki çalışmalarımıza ilaveten yeni bir eğitim, bilim ve kültür gezisi planlamış bulunuyoruz.


    Daha önce Ahlat ve çevresindeki Selçuklu dönemi mezarlık ve kümbetlerine, İpek Yolu güzergâhındaki Selçuklu ve Beylikler dönemi han ve kervansaraylarına ve yine Selçuklu-Osmanlı dönemi Türk çini sanatının seçkin örneklerine kültür gezileri düzenlemiş; yetişme dönemindeki genç bilim insanlarımıza kültür varlıklarımızı yerinde görüp inceleme fırsatı sunmuştuk.

SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ DÂRÜŞŞİFÂLARI VE MEDRESELERİ KÜLTÜR GEZİSİ

    8-13 Mayıs 2017 tarihlerini kapsayacak yeni gezimizde ana tema Türk mimarlık kültürünün, Türk bilim tarihinin ve tıp tarihinin somut kültür varlığı niteliğindeki belgeleri olan Dârüşşifâlar ve Medreseler olarak belirlenmiştir. Geziye katılması kesinleşenlerin Ankara'ya geliş ve dönüş giderleri de dahil, tüm ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri Kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
    Gezi ve katılımcılarla ilgili diğer hususlar şöyledir:
    Gezinin Teması: Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Dârüşşifâları ve Medreseleri
    Gezinin Tarihi: 8-13 Mayıs 2017 (5 gece 6 gün)
    Gezinin Güzergâhı: Ankara'dan Çankırı, İskilip, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Divriği, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Kırıkkale, Ankara.


    Kimler müracaat edebilir: Devlet üniversitelerinden birinde Türk kültür tarihi, bilim tarihi, tıp tarihi, eğitim tarihi, mimarlık tarihi, sanat tarihi, Selçuklu, Beylikler veya Osmanlı Dönemi Türk mimarisi, bilimi, sanatı veya eğitim kurumları ile benzer başlıklardan birinde yüksek lisans tezi almış veya bu konulardan birinde doktora yapmakta olan herkes müracaat edebilir.  

    İstenen belgeler:
    a) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden alınmış, öğrenim durumunu gösterir yeni tarihli belgenin aslı.
    b) Adlî Sicil Kaydı Belgesinin aslı.
    c) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
    d) Çalışma alanı (Tez konusu), adres, e-posta ve telefon bilgilerini de içeren imzalı dilekçe.
    Son başvuru tarihi: 26 Nisan 2017
    Başvurusu kabul edilenlerin ilan tarihi: 28 Nisan 2017
    Başvuruda istenen belgelerin gönderileceği adres:
    "Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
    Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü
    Ziya Bey Cad. No 19 Balgat - Ankara"
    Diğer Hususlar:
    1- Etkinliğimiz, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemi kültür varlıklarımızdan Dârüşşifâlar ve Medreseleri yerinde görme, gözlemleme, ölçümleme ve kayıt alma amaçlı bir eğitim, bilim ve kültür gezisidir. Bu sebeple katılımcıların belirtilen güzergâh üzerindeki Türk kültür varlıklarıyla ilgili ön araştırma yapmaları, kitabelerinin tercümesi başta olmak üzere yazılı ve görsel belge toplamaları, ölçümleme ve fotoğraflama için ilgili aletleri yanlarında bulundurmaları önerilir.
    2- Güzergâh üzerindeki Darüşşifâ ve medreselerden sonra köprü, han, kervansaray, kale, ulu cami, müze ve kümbetler de gezilip ölçüm ve tespit çalışması yapılabilecektir.
    3- Geziye katılanlar, AKMB'nin düzenlediği bu geziden hareketle makale, deneme yahut gezi yazısı formunda bir yazı yazıp takip eden üç ay içinde herhangi bir dergi, gazete yahut sosyal medya ortamında yayınlamayı ve yayının bir örneğini Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğümüze göndermeyi kabul etmiş sayılırlar.

Kültür Gezisi Sekretaryası ve İletişim

Ömer ÇAKIR (Uzman, Müdür V.)

(0312) 284 34 23 /1323

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65