BİLİM TARİHİNDE TÜRKLER
SATIN AL

İÇİNDEKİLER

Ön Söz

I.Bölüm: İslâmiyet’ten Önce Türk Kültürü ve Bilimi

I.1.Göktürkler

I.2.Uygurlar

III.Bölüm: İslâmiyet’ten Sonra Türk Kültürü ve Bilimi

II.1. Karahanlılar Yusuf Has Hâcib Kaşgarlı Mahmud Karahanlı Mimarisi

IV.2.Gazneliler 

IV.3.Selçuklular

IV.4.Ortaçağ İslâm Dünyası’nda Türk Kültürü ve Bilimi

Abdülhamid ibn Türk

Hârezmî

Câbir ibn Hayyân

Fergânî

Fârâbî

Bûzcânî

Bîrûnî

İbn Sînâ

Cildekî

II.5.Timurlular Devleti’nde Bilim

Gıyaseddîn Kâşî ve Kadızâde-i Rûmî

Uluğ Bey

III.Bölüm: Osmanlılarda Bilim

III.1.Klasik Dönem

Fatih Dönemi

İkinci Bâyezîd Dönemi

Yavuz Sultan Selim Dönemi

Kanûnî Dönemi

Takiyüddîn ve Rasathanesi

III.2.Batılılaşma Dönemi

Lâle Devri

19. Yüzyıl

Son Söz

KAYNAKLAR

ISBN :
978-975-16-3242-5
Yayın Türü :
kitap
Basım Ay :
Kasım
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2016
Sayfa Sayısı :

Dil :
Türkçe
Ebat :
13X19
© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65