Bilim Kurulu

BİLİM KURULU ASLİ ÜYELERİ

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, mevzuat gereği sosyal ve beşerî bilimler alanında milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak alanlarda özgün bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak ve görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel sanat edebiyat folklor ve bilim başta olmak üzere kültürümüzün diğer alanlarının kaynak eserlerini tespit etmek, yayımlamak ve bu konudaki çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir.

Başkanlığımız, bahsi geçen alanlarda çalışmalar yapmak ve Kurumumuzun stratejik planda gösterilen hedeflerine ulaşmak amacıyla Yönetim Kurulunun 09.11.2018 tarihli ve 765/1 sayılı kararıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulunu oluşturmuş olup  üyelerimiz, aşağıda belirtilen;

1.           Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu

2.           Çeviri ve Kaynak Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu

3.           Edebiyat Bilim ve Uygulama Kolu

4.           Sanat Tarihi, Güzel Sanatlar ve Mimari Bilim ve Uygulama Kolu

5.           Halk Kültürü ve Folklor Bilim ve Uygulama Kolu

6.           Sosyal Araştırmalar ve İletişim Bilim ve Uygulama Kollarında

Prof. Dr. Suna Timur AĞILDERE Hacı Bayram Veli Ü.
Prof. Dr. Oktay AKBAŞ Kırıkkale Ü.
Prof Dr. Musa Kazım ARICAN Yıldırım Beyazıt Ü.
Prof. Dr. Bekir DENİZ Ardahan Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan ERBAY Atatürk Ü.
Prof. Dr. Melek Dosay GÖKDOĞAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Metin KASIM Selçuk Ü.
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR Necmettin Erbakan Ü.
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Sıtkı Koçman Ü.
Prof. Dr. Latif ÖZTÜRK Kırıkkale Ü.
Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe Ü.
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN Ankara Ü.
Prof Aysen SOYSALDI Ankara Hacı Bayram Veli Ü.
Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN Marmara Ü.
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN  
Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN Hacı Bayram Veli Ü.
Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Marmara Ü.
Prof. Dr. Celaleddin VATANDAŞ Süleyman Demirel Ü.
Prof. Dr. Feyzi ERSOY Türk Dil Kurumu
Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ Kültür ve Turizm Bakanlığı
Doç. Dr. Cenk GÜRAY Hacettepe Ü.
Dr. Öğr.Ü. Haydar YALÇIN İzmir Katip Çelebi Ü.
Dr. Öğr.Ü. Beyazıt AKMAN Ankara Sosyal Bilimler Ü.
Dr. Öğr.Ü. Ebubekir Sıddık ŞAHİN Ankara Üniversitesi
Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ Atatürk Araştırma Merkezi
Dr. Zeki ERASLAN Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Dr. Adem UZUN Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  Mehmet Tahir İKİLER Ankara Büyükşehir Belediyesi


 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65