Erdem Dergisi
               Makale Gönder

Hakkında     Amaç ve Kapsam   Makale Yönetim Süreci

SAYI 77

İÇİNDEKİLER

Detlev QUINTERN
Modern Bireyin Tereddütleri: “Çıplaklık” Düşüncesi ve “Bir Tereddüdün Romanı”Fuat Sezgin and the Re-writing of the History of Geography

Safiye YILMAZ ERTEN
İslam Dünyasında İlimlerin Tasnifi Eserlerinde Matematiğin Konumu

Ayşe KÖKCÜ
İlm-i Hiyelin Cebirle Olan Münasebeti Üzerine

Fatma Zehra PATTABANOĞLU
İbn Kemmûne’nin Evren Tasavvuru

Hasan AYDIN
Gazzâlî ve İbn Rüşd’de Nedensellik Tartışması ve Bilim Tarihindeki Yansımaları

Serpil KAYGIN
Orta Çağ İslam Düşünce Dünyası’nın Roger Bacon’un Varlık Anlayışına Etkileri

Adem UZUN
İslam ve Bilim Tarihinde Sözlükçülük: Hubeyş Tiflîsî’nin Kânûnu’l-Edeb Adlı Arapça-Farsça Sözlüğü

Halime Mücella DEMİRHAN ÇAVUŞOĞLU
İlk Türkçe Mesaha Risalemiz Risâle-i Misâha

S. Betül BAYAM TAKICAK
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Matematikçilerinden Ord. Prof. Ali Yar’ın Matematik Kitapları

Müjdat TAKICAK
Osmanlı Mütefekkirlerinden Hüsnü Hamid’in Matematik Felsefesi Çalışmaları: “Wroński’nin Riyaziyat Felsefesi”

Vural BAŞARAN - Remzi DEMİR
Askeri Devrim ve Türk Modernleşmesine Etkisi

Meryem ARSLAN
Tarihî Türkçe Tıp Metinlerinde Savaş Aletleri ve Savaş Yaralarının Tedavileri

Savaş Volkan GENÇ - Haluk PERK
Türk Ordusu İçin 1927-1928 Yıllarında Hazırlanan Bir Süvari Biniş Takımı Kataloğu


KİTAP TANITIM

Şeyme DİNÇ
Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI Külliyatı Cilt V- Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe

Hasan Ali ÇETİN
Bilginin Serüveni (The Adventure of Knowledge)

 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65