Dergiler

Seyitgazi-Bardakçı Köyü'nde, Özgün Bir Cicim Örneği Üzerine Değerlendirmeler
Günay ATALAYER
Arış Dergisi,Sayı 5,Mart 2011 / Türk Dünyasında ve Düz Dokuma Sempozyumu Özel Sayısı-1

ÖZET

Bu bildirinin genel olarak konusu, düz dokuma yaygılar grubunda kabul edilen geleneksel bir dokuma ve bu dokuma yapısından adını alan ”cicim” tekniğidir. Bu tekniğin değişik uygulamaları ile dokunmuş, Bardakçı Köyü’nde yerel halkın halen kullandığı farklı boyutlardaki yaygının incelenmesini kapsamaktadır.

Amaç; M.Ü. Köy Enstitülerini Araştırma Merkezi’nin, köyü içinden canlandırma kapsamında, Eskişehir, Seyitgazi, Bardakçı Köyü’nde, yapılan çalışmalar sırasında, saptanmış,4 dokuma öek üzerinden;köydeki “cicim”lerin renk, desen, kompozisyon özelliklerinin görsel anlamını ele almaktır. Hedef, bu öekler üzerinden bölgesel özellikler, türlerin kimliği ya da coğrafi işaretler konusunda belirleyici özelliklerin neler olabileceği konusunda görüş oluşturmaktır.

Çünkü; aynı köyde, bulunan 4 adet öek, ayrı kişiler tarafından kullanılmakta olup; aynı türde değerlendirilebilecek özellikler taşıdığı görülmektedir. Diğer bir öeğin ise, çok farklı bir görselliğe sahip olduğu saptanmıştır. Bu durum; bölgesel özellikten çok, türün özelliği, tasarım kimliği, üzerinde durmanın anlamlı olabileceğini düşündürmektedir.

Konu; Anadolu’dan, farklı özellik taşıyan cicim öeklerinin analiz tablosu ve Bardakçı Köyünde bulunan farklı cicim öeğinin karşılaştırılması ve Bardakçı ciciminin analiz tablosundan oluşan görsel bir sunumla tamamlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dokuma –El sanatı- Bardakçı-Gökmendil -Zili- Cicim.© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65