Dergiler

Edebî Bir Siyer Örneği Olarak Çöle İnen Nur’un Kaynakları
SELMA GÜNAYDIN
Erdem Dergisi,71-72,

ÖZ


Necip Fazıl Kısakürek, bir edebiyatçı olarak kaleme aldığı  Çöle İnen Nur adlı eserinde Hz. Peygamber’in hayatını coşku ve saygı dolu bir dille anlatmaktadır. İzlediği telif metodu gereği bu eserini kaleme alır-ken başvurduğu kaynaklar görünür durumda değildir. Fakat bizzat kendisi telif metodu hakkında eserlerinin satır aralarında bilgi vermek-tedir. Bu verilerden yola çıkılarak önce Necip Fazıl’ın telif metodu tes-pit edilmiş ve sonra, eserini telif ederken kullandığı kaynaklar üzerinde durulmuştur. Hz. Peygamber’in hayatını işleyen bir eserin kaynakla-rını tespit etmek yeni Türk edebiyatında siyer kaynaklarının kullanı-mı hakkında ipuçları sağlamaktadır. Bu husus Necip Fazıl söz konusu olduğunda daha bir önem taşır. Yazarın, Cumhuriyet devri Türk ede-biyatının önemli şairlerinden olması, Osmanlı devrinin sonlarında ilk tahsilini görüp Cumhuriyet devrinde ilk ürünlerini veren nesle mensup bulunması gibi hususlar bir arada düşünüldüğünde Çöle İnen Nur’un kaynakları üzerinde çalışmak daha ilgi çekici bir hâle gelmektedir. Bu çalışma, Cumhuriyet devrinde kaleme alınmış diğer siyer öekleriy-le bir mukayese imkânı da sağlayacaktır. Edebî siyer kaleme almış bir şair olarak Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983), Cumhuriyet dönemi edebiyatçıları içinde önemli bir yere sahiptir. Telif ettiği Çöle İnen Nur -Çöle ve Bütün Zaman ve Mekâna- başlıklı eseriyle Türkçe’de en güzel siyer öeklerinden birini vermiştir.
 

Anahtar sözcükler: Hz. Muhammed, Necip Fazıl Kısakürek, tefsir, hadis, telif metodu

 

MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ...© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65