Dergiler

Tekstil Ve Hazır Giyim Sektöründe Marka, Pazar Ve Moda Eğilimlerinin Koleksiyona Etkisi
Arış Dergisi,Sayı 12,

ÖZ


Marka yöneticileri tarafından belirlenen ve yönetilen kurumsal marka, mar-ka konumlandırma ve hedef pazar tanımlamaları doğrultusunda, güncel moda eğilimlerini de yansıtan koleksiyonların hazırlanmasında en önemli görev tasa-rım ekiplerine düşmektedir.
Tekstil ve hazır giyim markalarında, koleksiyon hazırlanırken dikkat edilen önemli unsurlardan biri moda eğilimlerine olan uyumluluktur.
Bu çalışma, tekstil ve hazır giyim sektöründeki tasarımcıların hizmet verdikle-ri markaların kurumsal kimliklerini, hedef pazar/müşteri profillerini ve marka konumlandırmalarını da dikkate alarak, güncel moda eğilimlerini analiz edip koleksiyon ile ilişkilendirmelerinde yol gösterme amacındadır.
Anahtar Kelimeler: Tekstil, hazır giyim, marka, pazar, koleksiyon, moda eği-limleri© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65