Mission and Vision

Özgörev 

Türk Kültürünü bilimsel olarak araştırmak, tanıtmak ve yaymak; bu alandaki kişi ve kuruluşları desteklemek ve ödüllendirmektir.

Uzgörüş

Türk Kültürü araştırmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde en yetkin kurum olmak; kültürümüzün temel değerlerini yaşatarak millî kültürü çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır.

Temel Değerler

Atatürk Kültür Merkezi’nin temel değerleri aşağıda belirtilmektedir.
- Bilimsellik
- Uzmanlık
- Toplumsal sorumluluk
- Yenilikçilik
- Saydamlık
- Katılımcılık
- Paylaşımcılık
- İnsan haklarına saygılı olmak
- Estetik duyarlık
- Güncellik
 

© 2014 - Atatürk Culture Centre Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Operator: +90 (312) 284 34 18
  Fax: +90 (312) 284 34 65