Publications:

Arış
SAYI 9

Songül ARAL
Malatya Yastık Halıları

İsmail AYTAÇ
Elazığ Müzesindeki Osmanlı Dönemi Eşik ve Seccade Halıları

İsmail DOĞAN
Maya Dokumaları ile Türk Dokumaları Arasındaki Benzerlikleri

Hurisel HATİPOĞLU
Ardahan İli Damal İlçesi Düz Dokumalarından Örnekler

Zahide KAYIŞOĞLU ŞAHİN
Sarız (Kayseri) Yöresi Düz Dokumaları ve Günümüzdeki Durumu

Fikri SALMAN – Gülşen ÖZTÜRK
Aksaray Sultanhanı Kasabası Halı Restorasyonunda Örnek Bir İşletme “Sultan Saray Halı”

Karim MİRZAEE
Akkoyunlu Türkmenleri Döneminde Halı Sanatı

Galina MİŞKİNİE
Litvanya’da Kilim Yapım Özellikleri ve Türk Motiflerinin Etkisi

Hüseyin YILDIZ
Eski Türkçede Dokumacılıkla İlgili Söz Varlığı

Nuray YILMAZ – Ayşegül KOYUNCU
Belenbaşı Köyü (İzmir-Buca) Düz Dokumaları Örneklerinden Yastıklar

Son sayının özetleri için tıklayınız...

© 2014 - Atatürk Culture Centre Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Operator: +90 (312) 284 34 18
  Fax: +90 (312) 284 34 65