Projeler
2876 Sayılı Kanun gereği Atatürk Kültür Merkezi Türk kültürünü bilimsel yoldan araştırma, inceleme faaliyetlerini de sürdürmekte ve bu doğrultuda projeler gerçekleştirmektedir.
 
Atatürk Kültür Merkezi, desteklediği küçük projelerin yanında, kurum bünyesinde de uluslararası nitelikte, kapsamlı projeleri yürütmektedir. Bu kapsamdaki projeler şunlardır:
 
Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi
 
Bu proje, Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Türk Dünyası Fikir ve Edebiyat Metinleri Antolojisi ve Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü’nden oluşmaktadır. 1995 yılında DPT tarafından yatırım programına alınan bu proje 2007’de tamamlanmış ve 31 cilt eser yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız... 
 
Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşim Projesi
 
1995 yılında DPT tarafından yatırım programına alınan bu proje 2003 yılında durdurulmuş ve proje kapsamında 2 adet eser basılmıştır.
 
Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü
 
Konu: Kültürel etkileşim ve aktarım sürecinin yerini kültürel değişime bıraktığı, Türk tarihinin çok önemli bir dönemini oluşturan bir devrin kültürel hayatını, bütün boyutlarıyla ve yeni bir yaklaşımla ele alan Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü adlı 3 ciltlik eser yayımlanmıştır. Daha sonra da bir plan dâhilinde diğer ciltlerinin hazırlanması  hedeflenmektedir. Modern Türkiye Cumhuriyetinin kültürel birikimini dünya bilim ve kültür hayatına tanıtmayı amaçlayan bu eserin,  sonraki yıllarda İngilizceye ve diğer uluslar arası dillere çevrilmesi de  düşünülmektedir. 
 
Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Tanıtım CD'si için tıklayınız...
 
Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü; Atatürk Dönemi (1920-1938) adlı eser için tıklayınız...
 
Türk Kültür Tarihinin Canlı Tanıkları
 
Türk Kültür Tarihinin Canlı Tanıkları;
 
Necati Öner Tanıtım CD'si için tıklayınız...
 
Oktay Aslanapa Tanıtım CD'si için tıklayınız...
 
Müjgân Cunbur Tanıtım CD'si için tıklayınız...
 
Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Tanıtım CD'si için tıklayınız...
 
Semavi Eyice Tanıtım CD'si için tıklayınız...
 
 Geçmişten Günümüze Isparta 
 
Geçmişten Günümüze Isparta adlı eser için tıklayınız...
 
 Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar İnşa Edilen Kimlikler Projesi
 
Proje kapsamında hazırlanan; 1. KİTAP - Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna Türk Dilli Halklar - Türkiye ile İlişkiler (Ed.: İsmail AYDINGÜN - Çiğdem BALIM), 2. KİTAP - Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar - Türkiye İle İlişkiler (Ed.: Ayşegül AYDINGÜN - Çiğdem BALIM), 3. KİTAP - Sovyetler Birliği'nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu Türk Dilli Halklar - Türkiye İle İlişkiler (Ed.: Erhan BÜYÜKKAKINCI - Eyüp BACANLI), 4. KİTAP - Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar Dil Sorunu Yeniden Biçimlenen Kimlikler (Jale GARİBOVA, Ed.: Sema ASLAN - Rena SALEHOVA) olmak üzere dört cilt halinde (kutulu) takım eser için tıklayınız...
 
Bunların dışında, Merkezimizce desteklenen küçük hacimli projeler devam etmektedir.
 
Proje başvurularını Kurumumuza iletmek için Proje Başvuru Formunu kullanabilirsiniz. Tıklayınız...
 
© 2014 - Atatürk Culture Centre Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Operator: +90 (312) 284 34 18
  Fax: +90 (312) 284 34 65