Kol ve Komisyonlar

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel sanat edebiyat folklor ve bilim başta olmak üzere kültürümüzün diğer alanlarının kaynak eserlerini tespit etmek, yayımlamak ve bu konudaki çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir. Başkanlığımızın bahsi geçen alanlarda çalışmalar yapmak ve Kurumumuzun stratejik planda gösterilen hedeflerine ulaşması amacıyla oluşturulan çalışma kol ve komisyonu, Bilim Kurulunun 31.05.2021 tarihli ve 823/50 sayılı kararıyla güncellenmiştir.

Bilim ve Uygulama Kolları

1.           Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu

2.           Çeviri ve Kaynak Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu

3.           Edebiyat Bilim ve Uygulama Kolu

4.           Sanat Tarihi, Türk Sanatları Bilim ve Uygulama Kolu

5.           Halk Kültürü ve Folklor Bilim ve Uygulama Kolu

6.           Müzik ve Sahne Sanatları Bilim ve Uygulama Kolu

Komisyonlar

1.          Proje ve Etkinlik Komisyonu

2.          Yayın İnceleme Komisyonu

3.          Süreli (Erdem) Yayın Komisyonu

4.          Süreli (Arış) Yayın Komisyonu

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65