Prof. Dr. Sadık TURAL

Sadık Tural, 3 Mart 1946’da Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, doğduğu şehirde yaptı. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde pekiyi dereceyle tamamladı.

Memuriyete ilkokul öğretmeni olarak başladı (Aralık 1964); 1968 Eylülünden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Genel Müdürlüğü Türk Ansiklopedisi hazırlama şubesinde memur olarak görev aldı, 1971 Nisan’ına kadar bu görevde kaldı.

1 Ocak 1972’de Hacettepe Üniversitesinde Türk Dili Okutmanı unvanıyla görev aldı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1978 yılında edebiyat doktoru, Ekim 1982’de yardımcı doçent, Nisan 1983’te doçent; Ağustos 1988’de ise, profesör oldu.

1984-1988 yılları arasında kadrosu Hacettepe Üniversitesi’nde kalmak şartıyla Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Kültür Plânlamacısı olarak görev aldı. 10 ay Almanya’da proje başkanı olarak çalıştı (1988-1989).

1989 Ağustosunda Gazi Üniversitesine geçti.

1993 yılında Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına atandı. Bu görevi sırasında, 200’e yakın kitabın, 60’a yakın süreli yayın basımının ve 16 uluslararası toplantının gerçekleştirilmesini sağladı. Atatürk Yüksek Kurumu’nun sahibi olduğu Devlet Plânlama Teşkilatı’nca maddî kaynak sağlanan, yurt içinden ve dışından toplam 500’ü aşkın imzayla gerçekleştirilmekte olan Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi’nin hem kuruculuğunu, hem de yürütücülüğünü üstlendi: Proje, % 90 oranında gerçekleşti; bu güne kadar proje kapsamında her biri 600 sayfa civarında 27 cilt eser yayınlandı.

Mayıs 1996’da UNESCO Millî Komisyonu Üyeliğine seçilmiştir.

14 Ağustos 2000 tarihinde vekâleten, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından 28 Eylül 2000’de ise asaleten, kadrosu üniversiteden bütünüyle Başbakanlığa gelmek kaydıyla, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atandı.



© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65