Arış Amaç ve Kapsam

Türk sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan halı, dokuma ve işleme sanatlarımız Türklerin semboller dünyasını, estetik duyarlılığını, gelenek ve göreneklerini kısacası kültürünü yansıtmaktadır. Bu sebeple geleneksel halı, kilim ve işleme sanatı öeklerimiz bir yandan ülkemizin tanıtımı ve ekonomisindeki yerini muhafaza ederken, diğer yandan da geçmiş nesillerin duygu, düşünce ve tecrübelerinin günümüze, dolayısı ile geleceğe aktarılmasında köprü görevi görmektedir.
Bu bağlamda Kurumumuz, kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk halı sanatını tanıtmak, korumak ve yaşatmak amacıyla 1997 yılından bu yana ARIŞ dergisini yayımlamaktadır.
ARIŞ dergisinde halı, dokuma ve işleme sanatları alanında yayın kurallarına uygun olarak gönderilen tüm makaleler intihal denetiminden geçirilir. Makale, hakem sürecine girip 2 onay aldığı takdirde Arış Dergisi Yayın Kurulu kararıyla yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Makalesi  onaylanan yazarların ORCID almaları istenmektedir.
ARIŞ dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin yayılma hızını ve alanını artırarak insanlık için yararlı sonuçlar sağlamaktadır. ARIŞ dergisi kamu kaynakları kullanılarak hazırlanır ve yayımlanır, yazarlardan ücret talep etmez; yazar ve hakemlerine ilgili yönetmelik hükümlerine göre telif ödemesi yapar.
 © 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65