Sosyal bilimler alanını tercih edecek öğrencilere Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumundan Lisans bursu imkânı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından 2021 yılı burs başvuru ilan metninde yer verilecek ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere en düşüğü aylık 1.000 TL olmak üzere 2.000 TL’ye kadar lisans burs desteği sağlanacaktır.

YKS Başarı Sıralaması Bursu: İlan edilecek sosyal bilim bölümlerine ilk üç tercihinden biri, yabancı dil bölümlerine ise ilk tercihi olarak yerleşenlerden başarı sıralaması ilk 1-1000 arası olanlara aylık 2.000 TL, 1001-5000 arasına 1.500 TL, 5001-15000 arasına ise 1.000 TL lisans bursu verilecektir.

Yerleştirme Sıralaması Bursu: İlan edilecek bölüme birinci sırada (en yüksek puan ile) yerleşenlere aylık 1.000 TL burs verilecektir.

Çift Anadal/Yandal Bursu: İlan edilecek bölümlerde öğrenim görmekte olup ilgili bölüme ek olarak yabancı dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı olan veya yabancı dil bölümlerinde öğrenim görmekte olup ilan edilen bölümlerde çift ana dal programına kayıtlı olan lisans ara sınıf öğrencilerine not ortalamasına göre aylık 2.000-1.500-1.000 TL olmak üzere 3 kademede burs verilecektir.

Sosyal bilimler alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora yapacak öğrencilere burs imkânı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından ilan edilecek burs alanlarında lisansüstü tez hazırlayacak yüksek lisans öğrencilerine aylık 2.500 TL, doktora öğrencilerine ise 3.000 TL burs verilecektir.

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek lisans burslarına ilişkin başvurular 2021 yılı Kasım ayında alınacak olup burs müracaat takvimi, Ekim ayında http://burs.ayk.gov.tr adresinden ve Kurumlarımızın genel ağ sayfaları ile sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

2022 yılında burs verilecek lisans bölümleri için tıklayınız.

2022 yılında burs verilecek lisansüstü alanlar için tıklayınız.

 

Sorularınız için aşağıdaki e-posta adreslerini kullanmanız önemle rica olunur. Size en kısa sürede cevap verilecektir.

Atatürk Araştırma Merkezi

Lisansüstü: burs@atam.gov.tr

 

Türk Dil Kurumu

Lisans: lisansburs@tdk.gov.tr

Lisansüstü: tdkburs@tdk.gov.tr

 

Türk Tarih Kurumu

Lisans: burslisans@ttk.gov.tr

Lisansüstü: bursylisans@ttk.gov.trbursdoktora@ttk.gov.tr

 

Atatürk Kültür Merkezi

Lisansüstü: burs@akmb.gov.tr

 

Kimlik ve iletişim bilgileri yer almayan, açık ve anlaşılır bir soru veya talep içermeyen ve  uygunsuz üslup içeren e-postalar dikkate alınmayacaktır.

 

 

18/08/2021 tarihinde yayımlanmıştır.

 

 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65