AKMB Üyeleri

BİLİM KURULU ASLİ ÜYELERİ

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, mevzuat gereği sosyal ve beşerî bilimler alanında milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak alanlarda özgün bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak ve görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel sanat edebiyat folklor ve bilim başta olmak üzere kültürümüzün diğer alanlarının kaynak eserlerini tespit etmek, yayımlamak ve bu konudaki çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir.

Başkanlığımızın bahsi geçen alanlarda çalışmalar yapmak ve Kurumumuzun stratejik planda gösterilen hedeflerine ulaşması amacıyla oluşturulan çalışma kol ve komisyonu, Bilim Kurulunun 31.05.2021 tarihli ve 823/50 sayılı kararıyla güncellenmiştir. Bilim Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda belirtilen şekildedir.

                                                           Bilim ve Uygulama Kolları

1.           Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu

2.           Çeviri ve Kaynak Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu

3.           Edebiyat Bilim ve Uygulama Kolu

4.           Sanat Tarihi, Türk Sanatları Bilim ve Uygulama Kolu

5.           Halk Kültürü ve Folklor Bilim ve Uygulama Kolu

6.           Müzik ve Sahne Sanatları Bilim ve Uygulama Kolu

1 Prof. Dr. Suna Timur AĞILDERE Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2 Prof. Dr. Oktay AKBAŞ Kırıkkale Üniversitesi
3 Prof Dr. Musa Kazım ARICAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
4 Prof. Dr. Bekir DENİZ Ardahan Üniversitesi
5 Prof. Dr. Erdoğan ERBAY Atatürk Üniversitesi
6 Prof. Dr. Melek Dosay GÖKDOĞAN Ankara Üniversitesi
7 Prof. Dr. Metin KASIM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
8 Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR Washington Din İşleri Ataşesi
9 Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
10 Prof. Dr. Latif ÖZTÜRK Kırıkkale Üniversitesi
11 Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe Üniversitesi
12 Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN Ankara Üniversitesi
13 Prof. Dr. Aysen SOYSALDI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
14 Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN Marmara Üniversitesi
15 Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
16 Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
17 Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Marmara Üniversitesi
18 Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ Namık Kemal Üniversitesi
19 Prof. Dr. Feyzi ERSOY Türk Dil Kurumu
20 Prof. Dr. Cenk GÜRAY Hacettepe Üniversitesi
21 Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
22 Doç. Dr. Haydar YALÇIN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
23 Doç Dr. Beyazıt AKMAN Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
24 Dr. Öğr.Ü. Ebubekir Sıddık ŞAHİN Ankara Üniversitesi
25 Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ Azerbaycan Bakü Eğitim Ataşesi
26   Mehmet Tahir İKİLER Tiyatro Sanatçısı
                                            Haberleşme Üyeleri
1 Prof. Dr. Ayşe Aslıhan EROĞLU Atatürk Üniversitesi
2 Prof. Dr. Fatma Nalan TÜRKMEN Marmara Üniversitesi
3 Prof. Dr. Sema ETİKAN Ahi Evran Üniversitesi
4 Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU Akdeniz Üniversitesi


 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65