Etik İlkeler


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
 

 • - Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • -  Halka hizmet bilinci
 • -  Hizmet standartlarına uyma
 • -  Amaç ve misyona bağlılık
 • -  Dürüstlük ve tarafsızlık
 • -  Saygınlık ve güven
 • -  Nezaket ve saygı
 • -  Yetkili makamlara bildirim
 • -  Çıkar çatışmasından kaçınma
 • -  Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • -  Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • -  Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • -  Savurganlıktan kaçınma
 • -  Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • -  Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • -  Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • -  Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • -  Mal bildiriminde bulunma


5176 SAYILI KANUN

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 
 

 

© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65