2016 Yılı Mali Tabloları

Ocak Ayı Mali Tablosu Şubat Ayı Mali Tablosu Mart Ayı Mali Tablosu Nisan Ayı Mali Tablosu Mayıs Ayı Mali Tablosu Haziran Ayı Mali Tablosu Temmuz Ayı Mali Tablosu Ağustos Ayı Mali Tablosu Eylül Ayı Mali Tablosu Ekim Ayı Mali Tablosu Kasım Ayı Mali Tablosu Aralık Ayı Mali Tablosu

2015 Yılı Mali Tabloları

Ocak Ayı Mali Tablosu Şubat Ayı Mali Tablosu Mart Ayı Mali Tablosu Nisan Ayı Mali Tablosu Mayıs Ayı Mali Tablosu Haziran Ayı Mali Tablosu Temmuz Ayı Mali Tablosu Ağustos Ayı Mali Tablosu Eylül Ayı Mali Tablosu Ekim Ayı Mali Tablosu Kasım Ayı Mali Tablosu Aralık Ayı Mali Tablosu BİLANÇO FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU

Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler

“Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler” projesinin 1. aşaması 2019 yılında Yatırım Programına alınmış, aynı yıl tamamlanmıştır.  Bu proje, yüzlerce masal arasından titizlikle seçilen masalların tespitiyle işin uzmanı bilim insanlarınca yürütülmüştür. Çocuklarımızın değerler eğitimine katkı sağlanması amaçlanmıştır. “Anneler çocuklarını artık masalla uyutsun” temennisiyle hazırlanan ve kitaplaştırılan proje çıktısı, özel kutuları içerisinde 5’erli takımlar hâlinde Kurumumuz imkânları […]

Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi

Proje, ülkemizde ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca akredite edilen vakıf okullarında, enstitülerde öğrenim gören öğrencilere, 16-20 yaş aralığındaki genç kuşaklara Türk sanat, bilim ve kültür dünyasında temayüz etmiş şahsiyetlerin kısa yaşamları ile Türk dili ve kültürünün tanıtılması ve farkındalık yaratılması amacını taşımaktadır. Yurt dışında Türk kültürünün tanıtılması ve yayılması hedefini taşıyan proje kapsamında öncelikle İbn-i Sînâ, […]

Türk Masal Külliyatı (Türkiye Sahası)

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 2019-2022 yılları arasında yürütülen Kurum içi Kapsamlı Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası) ilk etapta Türkiye sınırları dahilindeki masalları içine alan bir araştırma ve yayın projesidir. TÜMAK-I olarak kısaltılan ve tescilli “Anka Kuşu” logosuyla tanınan bu proje kapsamında lisans ve lisansüstü çalışmalar, derlemeler, yayınlar ve konuyla ilgili bütün masal çalışmaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tasarımı Atatürk Yüksek Kurumu Bilişim Uzmanlarınca […]

Geçmiş Olsun Türkiye