Etik İlkeler

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

 • – Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • –  Halka hizmet bilinci
 • –  Hizmet standartlarına uyma
 • –  Amaç ve misyona bağlılık
 • –  Dürüstlük ve tarafsızlık
 • –  Saygınlık ve güven
 • –  Nezaket ve saygı
 • –  Yetkili makamlara bildirim
 • –  Çıkar çatışmasından kaçınma
 • –  Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • –  Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • –  Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • –  Savurganlıktan kaçınma
 • –  Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • –  Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • –  Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • –  Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • –  Mal bildiriminde bulunma

5176 SAYILI KANUN

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK