Doç. Dr. Süleyman ERGUNER

Erguner: “Halk müziği, sanat müziği yok; Türk Müziği var”

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ünlü Neyzen Doç. Dr. Süleyman Erguner’i ağırladı. Neyzenliği üç kuşaktır icra eden bir aileden gelen Neyzen Süleyman Erguner, Ankaralı dinleyicilerine “Ney ve Musiki Kültürümüz” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, halkın kendine ait olana sahip çıkıp benimsediğini ifade eden Erguner, Türk musikisini ve Ney’i ailesinin üç kuşaktır icra etmeye çalıştığını, ailesi gibi kendisinin de bu yolda birçok zorlukla karşılaştığını belirtti.

Erguner, son dönemde Türk musikisine bakış açısında önemli bir değişimin yaşandığını, musiki ve Ney’e karşı ilginin giderek arttığını, ihmal edilen müziğimizin geç de olsa değerinin anlaşılmaya başlandığını ifade etti. Ankara Mevlevihanesi’nin restore edilerek yeniden faaliyete sokulmasını ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nde bir neyzenin ödül almasını bu değişimi gösteren sevindirici birer gelişme olarak gördüğünü belirtti.