Devam Eden Kurum İçi Projelerimiz

1. Proje: Türk Kültürünün Canlı Tanıkları Belgeselleri

Türk Kültürünün Canlı Tanıkları Belgeselleri ile Başkanlığımız, Türk kültürü ya da kültürümüzle ilintili konularda çalışan, çalışmaları ile araştırmacılara yol ve kaynak gösteren, üstlendikleri misyon ile ülkemiz sınırlarını aşıp, dünya çapında ilgi gören bilim ve sanat insanlarımızı ses ve görüntü yoluyla kaydederek bir arşiv oluşturmuştur.

2007 yılında ilk defa hayata geçirilen Türk Kültürünün Canlı Tanıkları Belgesel Serisi kapsamında bugüne kadar Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI, Dr. Müjgan CUNBUR, Prof. Dr. Semavi EYİCE, Prof. Dr. Oktay ASLANAPA, Prof. Dr. Necati ÖNER hakkında belgeseller hayata geçirilmiş ve Kurumsal internet sayfamıza aktarılarak genel ağ yoluyla erişime açılmıştır.

Türk Kültürünün Canlı Tanıkları Belgesel Serisi 2022 yılında Başkanlığımızca yeniden hayata geçirilmiştir. Bu belgesellerin devam ettirilmesi ile Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak Türk kültürünü araştıran, tanıtan, yayan ve halen hayatta olan önemli bilim ve kültür insanlarımızın hayatından kesitler sunmak ve tarihi önem taşıyan bu şahsiyetlerin gelecek kuşaklarca anlaşılması ve tanınması için bir arşiv niteliği taşıyan önemli bir görsel belge oluşmasını hedefliyoruz.

2022 yılı içerisinde; belgesellerimiz üç nadide bilim insanımız Prof. Dr. Esin KÂHYA, Prof. Uğur DERMAN ve Dr. Müjgan ÜÇER ile ilgili olarak da tamamlanmış olup diğer başka bilim insanlarımıza yönelik de çalışmalarımızın devam etmesi planlanmaktadır.

2. Proje: Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI Külliyatı

Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI’nın muhtelif yayın organlarında yer almış kitap, makale ve tebliği gibi yayınlarının bir külliyat halinde toplu halde bir araya getirilmesi projesidir. Kurumumuzca bu güne kadar Külliyata ait dört cilt eser yayıma sunulmuştur. Atatürk ve Bilim Cilt I , Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Cilt II, Kopernik ve Anıtsal Yapıtı (Copernicus and his Monumental Work) Cilt III,  The Observatory in Islam and Its Place in the General History of the Observatory Cilt IV yayımlanmış; Aydın Sayılı Külliyatı (Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe), Cilt V’in yayımlanmıştır.

               

 

5. Proje: Türk Dünyası Masalları

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bünyesindeki Halk Bilimi ve Folklor Bilim ve Uygulama Kolunca editöryal bir kitap olarak hazırlanan “Türk Dünyası Masal Araştırmaları” adlı  e-kitap olarak yayımlanacaktır. Adı geçen eserde; Türkçe konuşulan ülke ve diyarların masallarının genel özellikleri, şekli, dili, muhtevası, konusu, anlatıcıları ve anlatılan ortamlarıyla ilgili bilgiler veren makaleler yer alacaktır. Ayrıca, her bir makale konusu ülke ve/veya diyarlardan üç örnek masal metnine özgün dil ve Türkiye Türkçesi ile birlikte yer verilmesi planlanmıştır.  Böylece okurların Türkçe konuşulan yerlerdeki masallar hakkında bir fikir sahibi olması, zengin masal külliyatından örnekler verilerek de masallar arası karşılaştırma olanağı sağlanmış olacaktır. Söz konusu eserle ayrıca, zengin Türk kültürünün masalları bir bütünlük içinde okuyucusuna ulaşacak, araştırmacılar için de kaynak kitap olarak literatüre girmesi sağlnacaktır. Hâlihazırda makaleler yazım aşaması tamamlanmış olup, önce inceleyicilere gönderilmekte, bilahare inceleyici (hakem) raporları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmektedir. Eserin e-yayın olarak yayımlanması, daha sonraki süreçte  Özbek, Türkmen, Kırgız, Kazak ve Azeri Türkçelerine çevrilmesi planlanmıştır. Söz konusu e-kitabın tamamlanması hâlinde 33 makale ve Türk dünyasından 99 özgün dil ve 99’u da Türkiye Türkçesine çeviri masaldan oluşacaktır.

6. Proje: Çeviri ve Kaynak Çalışmaları Işığında Akdeniz Havzasına Türk Kültürünün Etkisi

Akdeniz kültürel etkileri sınırlarını aşmış iktisadi, beşerî, sosyal ve kültürel bir coğrafi bütündür. Kökleri kadim uygarlıklara uzanan Akdeniz havzasında Türk kültürünün izleri de eskidir. Uzun yıllar Türk kültür dairesinin hakimiyetinde kalan Akdeniz limanlarındaki hareketlilik yüzyıllarca tarihin seyrini etkilemiştir ve yalnızca ekonomik sonuçlar doğurmamıştır. Tıpkı İpek Yolu gibi Akdeniz ülkeleri arasındaki yollar da yüzyıllar boyunca ekonomik ve sosyal unsurları olduğu gibi kültürel unsurları da coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre, insandan insana nakletmiştir. Bu doğrultuda,  Akdeniz havzasının günümüzdeki sosyo-kültürel önemine binaen kadim Türk kültürünün diğer kültürlerle (Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu) ve medeniyetlerle etkileşiminin ayrıntılarıyla ele almak amacıyla Çeviri ve Kaynak Çalışmaları Işığında Akdeniz Havzasında Türk Kültürünün Etkileri başlıklı kitap çalışması hazırlanmaktadır. Çeviri ve Kaynak Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu uhdesinde Akdeniz havzasının günümüzdeki sosyo-kültürel önemine binaen kadim Türk kültürünün diğer kültürlerle (Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu) ve medeniyetlerle etkileşimini ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

8. Proje: Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Müzik Kültürü – Türk Müziğinin Hafıza Kaynakları

Projenin kapsamı; Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Kaynak Eserler Dizisi çerçevesinde; yaklaşık 120 yazar ve konu başlıklı yayın hazırlatılması ve eser içinde yer alan bestekârlara ait icra edilmemiş eserlerin seslendirilip kaydedilerek ve/veya eski ses kayıtlarının temizlenerek uygun olabilecek koruyucu ortamda (Karekod, CD vb.) kitap ile birlikte yayınlanmasıdır. Bu amaçla, kitap bölüm yazarları devlet arşivleri, özel arşivler, sözlü tarih gibi günümüze ulaşabilen tüm belge ve dokümanları kullanılarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yetişmiş musikişinasların biyografilerini ele alan bölüm yazılarını oluşturacaklardır. Bu süreçle eş zamanlı olarak proje ekibi tarafından oluşturulacak bir çalışma grubu ile eser içinde yer alan bestekârlara ait icra edilmemiş eserlerin seslendirilmesi ve/veya eski ses kayıtlarının temizlenmesi işi gerçekleştirilecektir. Ortaya koyulacak bu ürün kitap ekinde yer alacaktır.

9. Proje: Türk Tıp Tarihi

Bilim ve Düşünce Bilim ve Uygulama Kolu tarafından ısmarlama yayın önerisi olarak sunulan eserin 3 ciltten oluşması planlanmaktadır. İlk ciltte Genel Tıp Tarihi çerçevesinde Orta Asya dönemi tıp tarihinden başlayarak günümüzde tıp biliminin geldiği yere kadar geniş bir panorama oluşturacaktır. II. Cilt tıp dallarının gelişim tarihini alt başlıklar halinde ayrıntılı olarak ele alacaktır. III. Cilt ise Türk diş hekimliği tarihi, Türk eczacılık tarihi, Türk hemşirelik tarihi üzerine kaleme alınacaktır. 2024 yılında başlanması planlanan çok yazarlı editoryal eserin editörlüğünü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA üstlenecektir. Türkiye’de Bilim Tarihi alanında özel olarak tıp tarihi alanında yapılmış en kapsamlı eserlerden biri olma özelliği taşıyacaktır.

10. Proje: Usturlap Aletinin Kullanımı ve Tanıtımı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak, bilim tarihi ve özelde astronomi tarihi hakkında açık erişimli bir web sitesi projesiyle, bilim tarihine ve kültürel mirasa olan ilgimizi ve bağlılığımızı göstermiş oluruz. Bu, kurumunuzun bilim tarihi alanında prestijli bir konumda olduğunu ve bilime verdiği önemi vurgular ve kurumsal prestij açısından son derece önemlidir.

Projeyi hayata geçirerek, bilim tarihine yönelik kapsamlı ve güvenilir bir kaynak oluşturmuş oluyoruz. Bu, öğrenciler, araştırmacılar ve astronomiye ilgi duyanlar arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nı kültür ve bilim alanında bir kaynak sağlayıcısı olarak tanınır hale getirecektir. Bu durum, kurumunuzun bilim tarihine katkıda bulunan bir otorite olduğunu gösterecektir.

11. Proje: Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı Projesi

Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı Tarihi Projesi’nin temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki sanatı araştırmak, belgelemek, anlamak, yaymak suretiyle sanat tarihine ve kültürel mirasa katkıda bulunmak ve bu alanda çalışan öncelikli olarak öğrencilere, bu alanda çalışan akademisyenlere, öğretmenlere ve sanata ilgi duyan herkese güvenilir, kolay ulaşılabilir bir açık kaynak sağlamaktır. Projenin 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

12. Proje: Türkiye Giyim Kuşam Atlası

Projenin ana hedefi, Türkiye Coğrafyasında yer alan geleneksel giyim kültürünün bilimsel ölçütlere uygun nitelikte bütüncül yaklaşımla kayıt altına alınarak dijital ortama taşınması ve bu yolla gelecek nesillere aktarılarak kültürel sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Projenin 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.