Aydın Sayılı Kütüphanesi Materyal Sağlama

Yayın Bağışı

Kütüphaneye kitap bağışında bulunabilirsiniz. 

Kütüphaneye bağışlanan kitaplar  kütüphane komisyonunca değerlendirilmekte ve koleksiyona katılmaya değer bulunan materyaller koleksiyona dahil edilmektedir. 

İlgili bağışların koleksiyona eklenip eklememesi ve kütüphane içinde nereye-nasıl yerleştireceği kararı ve yetkisi kütüphane yönetimine aittir. 

Sayfaları yıpranmış, yırtık, çizilmiş ya da eksik olan bağışlar kabul edilmemektedir.