Uluslararası Deniz ve Kıyı Folkloru Sempozyumu Bildiri Kitabı

Uluslararası Deniz ve Kıyı Folkloru Sempozyumu Bildiri…

26. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Kitabı

26. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları…

9. Türk Kültürü Kongresi Kıbrıs Bildirileri

9. Türk Kültürü Kongresi Kıbrıs Bildirileri   Hazırlayan: Atatürk…

1993 Yılı Kurum Kitapları

Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silâh Kavramı Ve Osmanlı İmparatorluğunda…

1992 Yılı Kurum Kitapları

Fârâbî'nin Geometri Felsefesine İlişkin Metinler - Mübahat…

1991 Yılı Kurum Kitapları

Divan Şiirinde Hikemî Tarzin Büyük Temsilcisi Nâbî - Mine…

1990 Yılı Kurum Kitapları

Atatürk'ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri - Yayına…

1986 Yılı Kurum Kitapları

Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi - Umay Günay Doçentlik…

1985 Yılı Kurum Kitapları

On Altıncı Yüzyıl Osmanlı Yapılarında Görülen Çini…

ARIŞ Dergisi

ARIŞ Halı, Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi 1997 yılında…