Kol ve Komisyonlar

BİLİM KURULU KOL-KOMİSYON BAŞKAN VE ÜYELERİ

 

A. BİLİM VE UYGULAMA KOLLARI

1. Bilim ve Düşünce

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN Ankara Ü./Felsefe Bölümü
2 Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN Ankara Sosyal Bilimler Ü./Rektör
3 Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN Ankara Ü./ Felsefe ve Din Bölümü
4 Prof. Dr. Yavuz UNAT Kastamonu Ü./Felsefe Bölümü
5 Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe Ü./Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
6 Dr. Öğr. Ü. Ufuk BİRCAN Ankara Hacı Bayram Veli Ü./ Felsefe Bölümü
7 Dr. Dursun AYAN Sosyolog

 

 

2. Çeviri ve Kaynak Araştırmaları

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe Ü./ Alman Dili ve Ededebiyatı Bölümü
2 Prof. Dr. Suna Timur AĞILDERE Paris Eğitim Müşaviri
3 Prof. Dr. Zeynep Bağlan ÖZER Ankara Hacı Bayram Veli Ü/Slav Dil. ve Edb. Bölümü
4 Prof. Dr. Ali Merthan DÜNDAR Ankara Ü./Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü
5 Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Ankara Yıldırım Beyazıt Ü./Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
6 Doç. Dr. Sinem BOZKURT Hacettepe Ü./Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

 

 

 

 

 

3. Edebiyat

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Prof. Dr. Erdoğan ERBAY Atatürk Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2 Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Sıtkı Koçman Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
3 Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
4 Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Ankara Yıldırım Beyazıt Ü./Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
5 Dr. Öğr. Ü. Ebubekir Sıddık ŞAHİN Ankara Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 4. Halk Kültürü, Folklor ve Mitoloji

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN Ankara Hacı Bayram Veli Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2 Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Sıtkı Koçman Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
3 Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR Hacettepe Ü./Türk Halkbilimi Bölümü
4 Doç. Dr. Dursun Ali TOKEL Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü

 

 

5. Sanat Tarihi ve Türk Sanatları

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Prof. Aysen SOYSALDI Ankara Hacı Bayram Veli Ü./Gelenekli Türk Sanatları Bölümü
2 Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Marmara Ü./Sanat Tarihi Bölümü
3 Prof. Dr. Serpil BAĞCI Hacettepe Ü./Sanat Tarihi Bölümü
4 Dr. Öğr. Ü. Rüstem BOZER Ankara Ü./Sanat Tarihi Bölümü

 

 

6. Müzik ve Sahne Sanatları

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK İstanbul Teknik Ü./Müzik Teorisi Bölümü
2 Prof. Dr. Cenk GÜRAY Hacettepe Ü./Müzik Bilimleri Bölümü
3 Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ Haliç Ü./Türk Musikisi Bölümü
4 Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ Dokuz Eylül Ü./Sahne Sanatları Bölümü
5 Mehmet Tahir İKİLER Tiyatro Sanatçısı-Öğretmen /Muradiye Okulları

 

 

 

B. KOMİSYONLAR

 

1. Proje ve Etkinlik

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Dr. Zeki ERASLAN Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.
2 Dr. Ömer GÖK Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yrd.
3 Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe Ü./Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

2. Yayın İnceleme

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Dr. Zeki ERASLAN Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.
2 Dr. Ömer GÖK Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yrd.
3 Prof. Dr. Erdoğan ERBAY Atatürk Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
4 Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN Ankara Ü./Felsefe Bölümü
5 Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR Hacettepe Ü./Türk Halkbilimi Bölümü
6 Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Marmara Ü./Sanat Tarihi Bölümü
7 Prof. Dr. Cenk GÜRAY Hacettepe Ü./Müzik Bilimleri Bölümü
8 Dr. Öğr. Ü. Rüstem BOZER Ankara Ü./Sanat Tarihi Bölümü
9 Dr. Öğr. Ü. Ebubekir Sıddık ŞAHİN Ankara Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

 

 

 

3. Süreli (Erdem) Yayın

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Dr. Zeki ERASLAN Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.
2 Dr. Ömer GÖK Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yrd.
3 Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN Ankara Sosyal Bilimler Ü./Felsefe Bölümü
4 Prof. Dr. Erdoğan ERBAY Atatürk Ü./ Edebiyat Fak./ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
5 Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM Hacettepe Ü./Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
6 Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Marmara Ü./Sanat Tarihi Bölümü
7 Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ Haliç Ü./Türk Musikisi Bölümü
8 Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Sıtkı Koçman Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
9 Prof. Dr. Yavuz UNAT Kastamonu Ü./Felsefe Bölümü
10 Prof. Dr. Dursun Ali TÖKEL Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü./Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü

 

 

4. Süreli (Arış) Yayın

S. Unvanı/Adı Soyadı Kurumu
1 Dr. Zeki ERASLAN Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.
2 Dr. Ömer GÖK Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yrd.
3 Prof. Aysen SOYSALDI Ankara Hacı Bayram Veli Ü./ Gelenekli Türk Sanatları Bölümü
4 Prof. Dr. Serpil BAĞCI Hacettepe Ü./Sanat Tarihi Bölümü
5 Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU Marmara Ü./Sanat Tarihi Bölümü
6 Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BOZER Ankara Ü./Sanat Tarihi Bölümü
7 Prof. Dr. Fatma Nalan TÜRKMEN Marmara Ü. Haberleşme Üyesi