Projeler

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının yürüteceği görevler arasında 2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 664 sayılı Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. Maddesinin (g) bendinde “Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre, Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili ve öncelikli konularda projeler hazırlamak ya da hazırlatmak; bu projelere katılacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı burslar vermek, üstün başarı gösterenleri ödüllendirmek.” olduğu ifade edilmektedir. Buna göre Kurumumuz Bilimsel Proje Sistemi (PROSİS) üzerinden çeşitli bilimsel projeleri ya gerçekleştirmekte ya da gerçekleştirilmesine destek olmaktadır.

Kurum İçi Projelerimiz

Yatırım Projelerimiz

Tamamlanan Projelerimiz