Bilim Kurulu Aslî Üyeleri

BİLİM KURULU ASLİ ÜYELERİ

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, mevzuat gereği sosyal ve beşerî bilimler alanında milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak alanlarda özgün bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, milli kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak ve görev alanı kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel sanat edebiyat folklor ve bilim başta olmak üzere kültürümüzün diğer alanlarının kaynak eserlerini tespit etmek, yayımlamak ve bu konudaki çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Aslî, Şeref ve Haberleşme Üyeleri Yönetmeliğince aslî üyeler, Kurumların görev alanına giren konularda üstün nitelikli bilimsel araştırma ve eserleriyle, eğitim, öğretim, kültür ve sanat hizmetleriyle temayüz etmiş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişiler arasından Yüksek Kurum Başkanı ile ilgili Kurum başkanının birlikte önereceği iki katı aday arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Üyelerin, seçilme niteliklerini kaybetmeleri hâlinde, aynı usulle üyeliklerini sona erdirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Aslî üyeler, Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile birlikte Kurumların Bilim Kurullarını oluşturur ve görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.

Başkanlığımız, bahsi geçen alanlarda çalışmalar yapmak ve Kurumumuzun stratejik planda gösterilen hedeflerine ulaşmak amacıyla Yönetim Kurulunun 09.11.2018 tarihli ve 765/1 sayılı kararıyla Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulunu oluşturmuştur. Bilim Kurulu Aslî Üyeleri, Yönetim Kurulunun 01.11.2022 tarihli ve 846/30 sayılı kararıyla aşağıdaki haliyle yenilenmiştir.

 

 

 


Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU 

Abdülhamit Tüfekçioğlu, 1993-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 1997-2014 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak Osmanlı mimarisi, kültürü ve sanatı ile epigrafi dersleri vermiştir.  2014 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görevine devam etmektedir. Türk Tarih Kurumu’nun “Türkiye Dışındaki Türk Eserleri Envanteri projesi” için Suriye ve Azerbaycan’da araştırmalara katılmış, Siirt bölgesinde Kültür Bakanlığınca yetkilendirilmiş yüzey araştırması yapmıştır.

 

 


Prof. Dr. Ali Merthan DÜNDAR

1991 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Genel Türk Tarihi alanında tamamladı. 2001 yılında, mezun olduğu Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na Öğretim Görevlisi olarak atandı. Hâlen aynı Bölüm’de Profesör kadrosunda görev yapmakta olup, aynı zamanda kurucusu olduğu Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi APAM’da çalışmalarını sürdürmektedir. Yurtiçinde Bozok Üniversitesi ve Atılım Üniversitesinde yarı zamanlı olarak ders vermiş, yurtdışında Tokyo Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Toyo Üniversitesi, Kazan Federal Üniversiesi ve Azerbaycan Diller Üniversitelerinde konuk araştırmacı olarak bulunmuş ya da ders vermiştir. Türk Dünyası Japonya İlişkileri üzerine çalışmakta olup, Türkçe, Japonca, İngilizce ve Rusça olarak yayımlanmış otuz sekiz kitap ve altmıştan fazla makalesi vardır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 


Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’nı bitirdi. “Türk Tiyatrosunda Sansür ve Otosansür” başlıklı tezle yüksek lisans, “Türk Tiyatrosunun Kimlik Sorununa Antropolojik Bir Yaklaşım” başlıklı tezle doktora derecelerini aldı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vermektedir. Oyunları yurt içi ve yurt dışında ödenekli ve özel tiyatrolarda sahnelenmiştir. Çeşitli yayınevlerince basılmış olan oyun ve öyküleriyle Kültür Bakanlığı ödülü dahil olmak üzere bir çok ödül kazanmıştır. Türk Tiyatrosunun Antropolojisi, Merkeze Dönmek – Türk Tiyatrosunda Zaman Mekan Algısı, Biyografi ve Biyagrafik Dram adlı incelemeleri bulunmaktadır.
 

 

Prof. Dr. Cenk GÜRAY

Çalışma alanları “Teori ve icra açılarından makamsal müzik gelenekleri”, “Edvar Teorisi” ve “bağlama icrası” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yaparken aynı zamanda Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin de başkanlığını yürütmektedir.

 


Prof. Dr. Dursun Ali TÖKEL
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1987 yılında mezun olmuştur. 1987-1991 yılları arasında Bolu-Mengen; Tokat-Çamlıbel; Samsun-Alaçam şehirlerinde anadolu lisesi, ortokul, lise öğretmenliği yapmıştır. 1992 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmış ve bu bölümde 1994 yılında  Futûhî Dîvânı: Metin-İnceleme-Sözlük adlı eserle Yüksek lisansını; 1998 yılında da Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar: Şahıslar Mitolojisi adıyla doktorasını bitirmiştir. 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 2015 yılında emekli olan Tökel, 2015 yılından bu yana İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
 


Prof. Dr. Erdoğan ERBAY

Akademisyen, profesör, edebiyat araştırmacısı. 7 Temmuz 1964 doğumlu. Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1985) mezunu. Yüksek lisansını (1991) ve doktorasını (1996) Atatürk Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Aynı yerde 1988’de araştırma görevlisi, 1997’de yardımcı doçent oldu. Akademik kariyerini tamamlayarak profesörlük unvanını aldı. Prof. Dr. Erdoğan Erbay, halen Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN

A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1984 yılında mezun  oldu. G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1989 yılında yüksek lisansını, 1995 yılında doktorasını tamamladı.  1985-1991 yılları arasında Ankara Üniversitesinde okutman kadrosunda Türk Dili dersi verdi. 1991 yılından 2018 yılına kadar Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü, Halk Edebiyatı anabilim dalında görev yaptı. 1999 yılında Manchester Üniversitesinde (UMIST), 2004’te Michigan State Üniversitesinde dil eğitimi aldı ve araştırmalar yaptı. 2007 yılında DAAD Alman Hükümeti burs ödülü ile Freie Üniversitesi Türkoloji enstitüsünde proje çalışmasını yürüttü. 2008’de Hindistan’da Jamia Millia Islamia Üniversitesi’nde Türk Dili Kürsüsünü kurarak 2008-2009 yıllarında Türkçe dersleri verdi. 2012 yılında Halk Kültürü Araştırma Kurumu  tarafından verilen Türk Halk Kültürüne hizmet ödülünü aldı. Türk Radyo ve Televizyon Kurumu’na Türk kültürü hakkında radyo programları yazdı. Bu programlar; İspanyolca, Almanca,  Romence, Fransızca, Arapça, Peştuca, Malayca  gibi dillere çevrildi. Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Prof. Dr. Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 


Prof. Dr. Haşim ŞAHİN

1978 yılında Göynük/Bolu’da doğdu. Üniversiteyi Eskişehir’de okudu. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını; Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2001-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde, 2008-2022 yılları arasında ise Sakarya Üniversitesi’nde görev yaptı. 2012 yılında doçent, 2018’de profesör oldu. Hâlen Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. 2019-2023 yılları arasında TÜBİTAK TR Dizin Sosyal Bilimler Komitesi üyesi olarak görev yaptı. 2022 yılından beri Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2024 yılında Atatürk Dil, Tarih ve Kültür Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi’ne bilim kurulu aslî üyesi olarak seçilmiştir.

Akademik ve popüler dergilerde, kolektif eserlerde makaleleri ve kitap bölümleri, Türkiye, İran ve Leiden’de yayınlanan İslâm Ansiklopedilerinde tasavvuf tarihi üzerine maddeleri bulunmaktadır. Türklerin İslâmlaşma süreci, Selçuklu Kültür Tarihi, Selçuklu ve Osmanlı sufiliği, Bektâşilik ve Alevîlik tarihi, Orta Asya ve Selçuklu beslenme kültürü, seyahat tarihi konuları üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Atlas Tarih, Atlas, Aktüel Arkeoloji’de popüler yazılar kaleme almaktadır. TRT 1, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Avaz, CNN Türk, NTV, Habertürk, ATV, A Haber, Haber Global, Yirmidört TV gibi televizyon kanallarında programlara katılmıştır. 2020 yılından beri VAV TV’de Doğu’ndan Batı’ya Tarih Programını, 2022 yılından beri de Tarih TV’de Galipler-Mağluplar ve İslam Tarihinden Notlar programlarını yürütmektedir.

Orta Zamanın Türkleri (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011, yedinci baskısı 2024), Arı Kovanına Çomak Sokmak: Ahmet Yaşar Ocak Kitabı (İstanbul: Timaş, 2014, beşinci baskısı 2024); Dervişler ve Sufi Çevreler (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2017, üçüncü baskısı 2018), Dervişler, Fakihler, Gaziler (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2020, beşinci baskısı 2023), Adalet Dürüstlük ve Bereketin Temsilcisi Ahiler (İstanbul: Erdem Yayınları, 2021, dördüncü baskısı 2024), Bir Devir Üç Veli: Ahi Evran-Hacı Bektaş-ı Veli-Yunus Emre (İstanbul: Çekmeköy Belediyesi Yayınları, 2021), Dervişler ve Sufi Çevreler (İstanbul: Alfa Kitap, 2022), Vatan-ı Aslî Yolunda Bir Mürşid-i Kâmil: Şeyh Şabân-ı Velî (İstanbul: Bağcılar Belediyesi Yayınları, 2023) başlığını taşıyan kitapları ile editörlüğünü yaptığı Anadolu Beylikleri El Kitabı (Ankara: Grafiker Yayınları, 2016, üçüncü baskısı 2024) ve Entelektüel Bir Osmanlı Padişahı: Fatih Sultan Mehmed (İstanbul: İBB Yayınları, 2022); isimlerini taşıyan iki kitabı bulunmaktadır.

 


Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL
Atatürk Üniversitesi’nde 1988 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamlamıştır. KTÜ ve Bükreş Üniversitelerinde Türkçe okutmanlığı yapmıştır. Bükreş Üniversitesinde sözlü tarih bağlamında Dobruca Türk halk kültürü üzerine çalışmalar yürütüp ve doktor ünvanı almıştır. 1998 yılından sonra Muğla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademik hayatını sürdürmektedir. 2014 yılında Prof. Dr. olmuştur. Romanya ve Muğla Türk halk kültürü başta olmak üzere Türk kültürü üzerine TÜBİTAK, BAP gibi çeşitli bilimsel çalışmalar yürütür. Alanında pek çok yayın sahibi olan Önal, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN

Bursa’da dünyaya gelmiş, Bursa Kız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık alanı Ortaçağ İslam Uygarlığında matematiktir. Yayınları Ortaçağ İslam Dünyası’nda ve Osmanlılar’da matematik, astronomi ve teknoloji hakkındadır. Halen Ankara Üniversitesi’nde Bilim Tarihi profesörü olarak görev yapmakta ve Bilim ve Toplum Çalışmaları Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

 


Prof. Dr. Murat Salim TOKAÇ

Prof. Dr. Murat S. Tokaç, 1969 Kırıkkale doğumludur.  1986 yılında girdiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1992’de mezun olmuş ve ve aynı fakültede Mikrobiyoloji doktorasını yaptı.  Babası Dr. Turgut Tokaç sayesinde 5 yaşında Ud ve Ney ile tanıştı.  Türk Müziğini her yönüyle babasından öğrendi. 11 yaşındayken Selçuk Sipahioğlu’ndan kısa bir süre tanbur dersleri aldı.  Bu derslerden sonra hem Ney hem Tanbur tekniğini büyük sanatkârları dinleyerek kendi kendine geliştirdi.  Ud ve ses sanatkârı, bestekâr Cinuçen Tanrıkorur’dan Türk Müziği ile ilgili her konuda feyz aldı. Üstadın vefatına kadar pek çok konserde ve etkinlikte beraber oldu.  1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na Ney ve Tanbur sanatçısı olarak atandı.  2004 yılında aynı koronun şefliğine getirildi ve üç yıl bu görevi sürdürdü.2007 yılında İstanbul’da kurulmuş olan Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na Tanbur sanatkârı ve Sanat Yönetmeni atandı.  Yurt içinde koroyla katıldığı konserlerin yanısıra solo resitaller verdi ve TV programlarına katıldı. Değişik topluluklarla ve ferdî olarak Avrupa’nın bütün ülkeleri, A.B.D., Avustralya, Japonya, G. Kore, Malezya, Azarbeycan, Ermenistan ve Rusya’da sayısız konserler, ney ve tanbur seminerleri verdi.  1998’de Samsun ilinde KASİAD (Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) öncülüğünde, seçkin bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede yılın “Müzik Adamı” seçildi ve ödül aldı.  1995’de Le Chant du Monde tarafından Fransa’da yayımlanan “FASIL” adlı CD’de Cinuçen Tanrıkorur ve Fahrettin Yarkın’la birlikte solo ney ve tanbur çaldı.  2000 yılında “Gençlik Hülyâları” isimli solo albümü Beyza Müzik tarafından yayımlandı.2000 yılında Lâlezar Topluluğu ile beraber, Türkiye ve A.B.D.’de yayımlanan “Osmanlı Türk Müziği Antolojisi” adlı dört CD’lik albümde ney ve tanbur çaldı.  2004 yılında “DEM” isimli solo Ney albümü Akustik Müzik tarafından yayımlandı.  2008 yılında Dem Trio (Cenk Güray, O. Murat Öztürk) ile beraber “The Fountain (Serçeşme)” isimli albümü Felmay şirketi tarafından İtalya’da yayımlanarak Avrupa ve A.B.D.’de dağıtımı yapıldı.  Tokaç, koro ve topluluk çalışmalarının yanısıra Türk Müziği konserlerinde pek rastlanmayan sadece saz eserleri repertuarından müteşekkil konserler vermeye başlamış ve saz solistliğine yönelmiştir.  Solo konserlerinde saz tekniğini ön plâna çıkaran eserlere özellikle yer vermektedir.

 


Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

1970 yılında Hatay Dörtyol’da doğmuştur. İlkokulu Karakese kasabasında, liseyi Dörtyol’da bitirmiş, Üniversite eğitimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1994 yılında Diyarbakır Ergani’de bir yıl öğretmenlik yapmış, 1995 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. “Spinoza’nın Tanrı Anlayışı” teziyle doktorasını tamamladıktan sonra 2010 yılında doçent olmuş, 2015 yılında profesör unvanı almıştır. 2011 yılı sonuna kadar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde çalışmış, 2012 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde akademik hayatına devam etmiştir. 2020 yılı tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü olarak görevine devam etmektedir.

 


Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM
Almanya’da başlayıp Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladığı temel öğreniminin ardından Hacettepe Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı alanında önce lisans, ardından lisansüstü ve doktora eğitimi aldı. Uzun yıllar Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Dekan ve Enstitü Müdürü olarak görev aldı. Bugün hâlâ aynı Üniversitede Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar TRT, Anayasa Mahkemesi ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülen çeviri projelerinde görev almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca her yıl düzenli olarak yürütülen ve kısa adı TAÇAT olan Türkçe-Almanca/Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesinin kuruluş yılı olan 2011’den bu yana moderatörlüğünü üstlenmiştir.
 


Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN
Bitlis’te doğdu (1969). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1992). İslam Felsefesi alanında, İslam Düşüncesinde İstiare-Metafor konulu teziyle Yüksek Lisansını (1994), İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet başlıklı çalışmasıyla da doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (2000). Aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde doçent (2008) ve profesör (2013) oldu. Kırgızistan, Romanya, İtalya ve Kazakistan’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Alanı ile ilgili 2024 itibari ile yayımlanmış kitapları (8), ulusal ve uluslararası düzeyde kitap bölümleri (35), editörlük(2) çalışmalarının yansıra makale (51) ve bildirileri (35) bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı  olarak görev yapmaktadır. Bazı Kitapları: İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet(2005) İslam Düşüncesinde İstiare (2005)  İslâm Meşşai Felsefesinde Filozof, (2008)  Evrim ve Ahlak Filozofu İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı, Evren ve İnsan (2008), Özgür Ol (2019 )Var Ol (2020)İslam Filozofları ile Ruhsal Tıp,(2021) İnsan ve Ahlakın Doğası Üzerine Düşünceler(2023)
 


Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
Denizli’de doğdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı akademik kadrolarına atandı. Yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerde araştırmalar yaptı, konferans ve seminerler verdi. 2003- 2005 yılları arasında Almanya’nın Berlin kentindeki Freie Universität Berlin-Institut für Turkologie’de misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Hentbol spor dalında Türkiye’yi uluslararası karşılaşmalarda milli sporcu olarak temsil etti. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşların yanında, UNESCO- Türkiye Milli Komisyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın somut olmayan kültürel miras ihtisas komitelerinin üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kreatif Endüstriler Meclisi üyeliğine seçildi. Sosyal bilimler alanındaki önemli bilimsel dergilerin yayın ve hakem kurullarında yer almaktadır. 2005 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası ödüller kazandı. 2009-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halkbilimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Halen kültür bilimi ve yönetimi kapsamında “kültür ekonomisi ve endüstrileri, kültür politikaları, kültürel miras yönetimi, kültürel diplomasi, karşılaştırmalı kültür ve edebiyat, medya, kültür turizmi, kültürel bellek, kültür değişmeleri, müze bilimi ve yönetimi, kent kültürü ve markası, sürdürülebilir kalkınma, mizah, sanal ve dijital kültür, politik kültür, toplumsal cinsiyet, göç, halk tiyatrosu ve çocuk kültürü” gibi alanlardaki bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.
 


Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda öğreniminden sonra akademik kariyerine Gaziantep Üniversitesi TMDK’da başladı. Yüksek Lisans, sanatta yeterlik ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 2000 yılında araştırma için burslu olarak New England Konservatuarı’na (Boston) gönderildi. 2001 yılında bu kez Harvard Üniversitesi’nden burs alarak The Center for Middle Eastern Studies bölümünde misafir öğretim elemanı olarak bulundu. Hem Osmanlı/Türk müziği üzerine dersler verdi hem de araştırmalarına devam etti. Çeşitli müzik topluluklarıyla Berkeley, Harvard ve diğer üniversitelerde konserler verdi. 2004 yılında müzikoloji doçenti oldu. Çalışmalarını tarihsel müzikoloji üzerine yoğunlaştırdı. 2013 yılında Profesör kadrosuna atandı. Kurucularından olduğu Avaze ve Edvar topluluklarında vokal ve kemençe icracısı olarak yer aldı. 2014 yılında İTÜ Osmanlı/Türk Müziği Araştırmaları Grubu’nu (OTMAG) kurdu. Grubuyla beraber, 20. yüzyılın başat aktörlerinden Ali Rifat Çağatay, Rauf Yekta Bey ve Dürrü Turan özel arşivleri üzerine çalışmalar yaptı. OTMAG; tarihsel müzikoloji temelli diğer disiplinlerle (edebiyat, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji vd.) işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası platformlarda yazılı/sözlü sunumlar ve projelerde yer alarak, kendi tarih yazım ekolünü oluşturmayı amaçlamaktadır. Almanya Münster Üniversitesi’nde Corpus Musicae Ottomanicae Merkezi’nin Avrupa Birliği Araştırma Projesinde danışmanlık yapmaktadır. Halen İTÜ TMDK Müzik Teorisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.
 


Prof. Dr. Serpil BAĞCI
Doktora derecesini aldı. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu ve 2023 yılına kadar burada ders verdi. Ana araştırma alanı Osmanlı ve Fars sanatları olan Osmanlı İmparatorluğu’nda görsel kültür ve resim üzerine yoğunlaşan kitap. Yayınları arasında Mevlana Müzesi Resimli El Yazmaları, İstanbul, 2003; Falnama: The Book of Omens (Massumeh Farhad ile birlikte), Washington, DC., 2009, and Osmanlı Resim Sanatı (Filiz Çağman, Zeren Tanındı ve Günsel Renda ile birlikte), 2. baskı, İstanbul, 2019.
 


Prof. Dr. Suna TİMUR AĞILDERE

Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Pasteur Lisesi´nde (Vahran / Oran-Cezayir), lise öğrenimini ise Ankara Anadolu Lisesi´nde (Fransızca kısmı) tamamladı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm birincisi olarak mezun oldu, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü’nü aldı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde  yüksek lisansını, aynı Enstitüde 2000 yılında doktorasını tamamladı. 1995-1997 yıllarında Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu´nda,  1997-2000 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı´nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılına kadar ise ODTÜ Modern Diller Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2004 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent, 2012 yılında profesörlük unvanını aldı. Aynı üniversitede eğitim ve dış ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcılığı, Dekanlık, Yabancı Diller Eğitimi (Almanca-Arapça-Fransızca-İngilizce) Bölümü Başkanlığı ve Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü ve Çeviribilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Ölçme ,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde alan akademik danışmanlığı görevinde bulundu. 2018 yılından itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça-Çince-Fransızca-İngilizce) Kurucu Bölüm Başkanı, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Programı (Türkçe-İngilizce) Kurucu Bölüm Başkanı, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü, Dış İlişkiler Koordinatörü, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendiricisi, Eğitim ve Kalite Kurulu üyeliğinin yanı sıra Senato ve Fakülte Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Prof. Dr. Suna Timur Ağıldere, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Dil, Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Aslî üyesidir. Fransa´da “Türkçenin Yabancı Dil olarak Eğitimi Tarihi” ile “Avrupa Birliği Diller için Ortak Çerçeve Metni (CECR) Uygulamalarında Yabancı Dil ve Çeviri Eğitiminde Kültürlerarası İletişim” alanlarında, Lüksemburg’da “Avrupa Birliği Müktesebatı (Eğitim ve Kültür)” alanında, Cezayir, Fas ve Tunus’ta ise “Kuzey Afrika Dil ve Kültür Eğitim Tarihinde Türk Dil ve Kültürünün Etkileri” konularında bilimsel çalışmalarda bulunan Ağıldere’nin, söz konusu alanlarda bilimsel kitapları, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış makale ve bildirilerinin yanı sıra, mesleki yabancı dil olarak Türkçe ve Fransızcanın öğretimi ile Akdeniz ve Afrika ülkeleri dil ve eğitim tarihi ile kültürel çalışmaları alanlarında uluslararası araştırma projelerinin de yürütücülüğünü yaptı. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 

 


Prof. Dr. Yavuz UNAT
Bilim tarihi araştırmacısı. 1965, İstanbul doğumlu. Konya Endüstri Meslek Lisesi (1982), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı (1987) mezunu. 1987 yılında Bilim Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine devam etti ve 1988 yılında da aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında, “Ali Kuşçu’nun ‘Risâlat al-Fathiyya Adlı Eserinin, Gök Küreleri Üzerine Olan Dördüncü ve Beşinci Makaleleri Üzerine Bir Çalışma” adlı tezi ile yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü doktora programını kazandı. 1996 yılında “Fergâni’nin ‘Kitâb el-Fusûl’ Adlı Kitabı Üzerine Bir İnceleme” konulu doktora tezini tamamladı. Bu doktora tezi, Amerika’da Harvard Üniversitesinde İngilizce olarak El-Fergânî, The Elements of Astronomy (ed. Şinasi Tekin ve Gönül Alpay Tekin, 1998) adıyla yayımlandı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu. Unat, astronomi tarihi ve bilim tarihi alanında çeşitli çalışmalar yaptı. Makale ve çevirileri Bilim ve Felsefe Metinleri, Felsefe Dünyası, Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Belleten, TDV İslâm Ansiklopedisi, DTCF Dergisi, Osmanlı, Yeni Türkiye, OTAM, Bilim ve Ütopya, Düşünen Siyaset, Türkler, Bilge dergi ve ortak kitaplarında yayımlandı. Türk Bilim Tarihi Kurumu üyesi ve Türk Felsefe Derneği yönetim kurulu üyesidir.
 


Prof. Dr. Zeynep Bağlan ÖZER
Abay Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden 1983 yılında mezun oldu.  Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde Rus Dili dalında 1992 yılında doktorasını tamamladı. 1998-2001 yıllarında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmış, takiben 2001-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmıştır. 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör olmuştur. 2018 yılından itibaren de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde görev yapmaktadır.
 


Prof. Aysen SOYSALDI
1981 de Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundan mezun oldu ve altı yıl öğretmenlik yaptı. 2008 de Geleneksel Türk Sanatları temel alanı, Halı, Kilim, Eski Kumaş Desenleri alanında Doçent Unvanı aldı. 1987 de araştırma görevlisi olarak başladığı Gazi Üniversitesi’nde 2013’de Profesör oldu. Yazar ve editör olarak halı-kilim, el sanatları alanlarında kitap, makale yayınları bulunmaktadır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Tekstil Tasarımı Öğretim Üyesi ve Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.
 

Doç. Dr. Eylem AKSOY ALP
2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2005-2006 öğretim yılında Fransız Büyükelçiliğinin bursunu alarak Paris Sorbonne Üniversitesinde Master II programını tamamladı. 2009 ve 2010 yıllarında doktora çalışmaları kapsamında Fransız Büyükelçiliğinin bursunu alarak üçer ay Paris Sorbonne Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Paris Sorbonne Üniversitesi arasında gerçekleştirilen çift-danışmanlı Doktora Programını “Annie Ernaux’nun Yapıtlarında Sözceleme ve Çokseslilik” başlıklı tezi ile tamamladı. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. Ocak 2023’te Fransız Dili ve Edebiyatı alanında Doçentlik unvanını aldı. Çalışma alanları Annie Ernaux, biçem, kadın yazını, çağdaş Fransız yazını ve çeviridir. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası kitaplarda bölümleri ve hakemli dergilerde makaleleri bulunmaktadır.
 


Doç. Dr. Sinem SANCAKTAROĞLU BOZKURT

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde tamamlamasının ardından yine aynı üniversitede İngiliz Kültür Araştırmalarında doktora derecesini almıştır. 2011 yılında burslu olarak doktora sonrası çalışmalarını yürütmek üzere Strazburg Üniversitesi’nde bulunmuştur. 2001 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan Sancaktaroğlu Bozkurt 2022 yılında doçent unvanını almıştır. Akademisyenin ulusal ve uluslararası kitaplarda bölümleri, hakemli alan dergilerinde makaleleri bulunmakta, özellikle edebiyat, kültür ve çeviri konularına odaklanmaktadır. Çalışma alanları içerisinde feminist açılımlarla çeviri, toplumsal cinsiyet ve çeviri, çocuk yazını çevirisi, çocuklar için engelsiz erişim sayılabilir. Sancaktaroğlu Bozkurt’un popüler yazın, çocuk kitapları, klasik eserler gibi pek çok farklı yazın türünde çevirisi bulunmakta ve kendisi halen yazın çevirisi yapmaya devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurumlarla ve STK’larla araştırmacı olarak projeler yürüten akademisyen sahada çevirmenlik kalitesinin arttırılması ve mesleğin gelişimi için gönüllü olarak çalışmaktadır.

 


Doç. Dr. Ufuk BİRCAN
1993 yılında Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne giriş yapmış ve 1997 yılında mezun olmuştur. 2003 yılında yüksek lisansını aynı üniversitede bitiren Bircan, doktorasını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde tamamlamıştır. Akademik kariyerine Dicle Üniversitesinde başlayan Bircan halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.
 


Dr. Öğretim Üyesi Abdullah BALLI

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği bölümünden 2004 yılında mezun oldu.  Bir süre çeviri bürosu işleten Ballı, sonrasında çeşitli basın kuruluşlarında diplomasi muhabiri olarak görev aldı ve tıbbi cihaz şirketlerinde mütercim-tercüman olarak çalıştı. Doğu Dilleri ve Edebiyatları “Arapça ve Türkçe Yazılı Çeviri Etkinliklerinde Ortaya Çıkan Zorluklar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tezle yüksek lisans, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Bilim Dalında “Arapça Koşut Metin Çevirisinde Öncül Kültürel Normlar” başlıklı tezle doktora derecelerini aldı. 2013-2018 arasında Kırıkkale Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışan Ballı, 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır ve halen aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Osmanlı Arşivleri, Türk Diplomatik Arşivi ve Türkiye Cumhuriyeti Arşivlerinde çok dilli kültürel çalışmaları bulunan Ballı, devam eden bilimsel çalışmalarını Türk Dili ve Kültürünün tanıtılması, anadil felsefesi ve bilincinin incelenmesi, sanat, edebiyat ve tenkit ile düşünce dünyalarının ve egemen tasavvurların  incelenmesi ve değerlendirilmesi merkezinde genişletmekte; çeviri kuramları, ardıl çeviri, hukuk çevirisi, dijital medya çevirisi, çevirmenlik uygulamaları ve bilgisayarlı çeviri teknolojileri alanlarında seminerler vermektedir.

 


Dr. Öğretim Üyesi Rüstem BOZER

1984 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalına 1985’te Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında “15. Yüzyılın Ortasına Kadar Anadolu Türk Sanatında Ahşap Kapılar” konulu doktora tezini tamamladı. Kubad – Abad Selçuklu Sarayı, Peçin, Alanya Kalesi ve Hasankeyf kazılarına heyet üyesi olarak katıldı; 1993 ve 2006 – 2007 yıllarında Eğirdir Hanı, 2010 yılında Kula Süleyman Şah Türbesi, 2013 yılında da Kula Emre Köyü Hamamı kazılarını yürüttü. 1996 – 2002 yıllarında Kırgızistan’ın Son – Köl, ve Oş – Alay Bölgesi’nde Türk Tarih Kurumunun finanse ettiği Arkeolojik Kazılarda Eş Başkan olarak görev aldı. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan Anadolu Selçuklu Çağı Mirası projesinde danışmanlık yaptı. Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan Dr. Bozer’in, alanıyla ilgili kitap, makale ve ulusal/uluslar arası çeşitli sempozyum ve kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. 1999 – 2005 yıllarında Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyeliği, 2013 – 2016 yıllarında da aynı kurumda Bilim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

 


Dr. Dursun AYAN
1957’de Sivas’ta doğdu. Burada ilkokulu bitirdi. Ortaokulu ve liseyi Ankara Atatürk Lisesi’nde okudu. Hacettepe Üniversitesi’nde sosyoloji lisans ve doktora programlarını tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde yaptı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Merkezi Başkanlığında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı araştırma birimlerinde uzman olarak çalışıp emekli oldu.  Bilgi ve sanat sosyolojisi konusundaki çalışmaları yanında daha çok disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyoloji alanında çalışmalara yöneldi. Türkiye ve yurt dışında bilimsel ve kültürel programlara katılmakta, yayın ve çalışmalar yapmaktadır. Ankara ve Gazi Üniversitelerinde bir süre misafir olarak ders veren Dursun Ayan Türkiye ve yurt dışında bazı bilim ve kültür kuruluşunun üyesidir.
 


Mehmet Tahir İKİLER
 
1964 İstanbul doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Tahir İkiler, Gelenekli Türk Tiyatrosu’nda usta çırak ilişkisiyle ailesinin Turne Tiyatrosu’nda yetişmiş ve ülkemizin dört bir yanında mesleğini icra etmiştir. Ustası Hadi Poyrazoğlu, gelenekli sahne sanatlarının diploması olan ustalık payesi peştamal kuşanma töreniyle İkiler’i ustalık makamına yükseltmiştir. 1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevine geldikten sonra yazıp yönetmiş olduğu tiyatro eserlerinin yanı sıra çok sayıda geleneksel kukla, Karagöz ve ortaoyunu eserlerini sahneye çıkarmıştır. Kurucusu olduğu Başkent Tiyatrosu’nda gelenekli tiyatro üslubuyla yetiştirmiş olduğu öğrencileriyle yerli ve yabancı birçok yazarın eserlerinin sayısını her yıl arttırarak Ankaralı seyircinin müdavimi olduğu Repertuvar Tiyatrosu haline dönüştürmüştür. Bugüne kadar sahneye konulan oyunların başarıları sayesinde,“biletleri aylar öncesinden biten tiyatro” yakıştırmasıyla tanınır hale gelmiştir. Kurucusu olduğu Başkent Tiyatrosu’nda 25 yıl görev yaptıktan sonra, 2019 yılında emeklilik talebiyle görevinden ayrılmıştır. Şu anda Muradiye Öğretim Kurumları’nda Sanat Koordinatörlüğü görevini ifa ederken Muradiye Sanat Akademisi vasıtasıyla Ankaralı gençlere kukla,Karagöz, drama ve oyunculuk eğitimleri vermektedir.