Yeni Yerleşke Projesi

Atatürk’ün 1936’da TDK ve TTK kuruluşuyla ilgili TBMM’de yaptığı konuşmasında işaret ettiği, Millî bir Akademiye dönüşme gayesi ana hedefi doğrultusunda Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve insan kaynağı üretim faaliyetlerini daha planlı ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yürütmek maksadıyla başlatılan, Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumların tek bir yerleşkede toplanmasını sağlayacak projenin 2023’te tamamlanması planlanmaktadır.