Prof. Dr. Mustafa İsen

Prof. Dr. Mustafa İsen: “Biyografi, Başkalarının Hayatına Yapılan Bir Yolculuktur”

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak düzenlediğimiz “Kültür Söyleşileri”nin Ocak ayındaki ilk konuşmacısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Mustafa İsen oldu.

Mustafa İsen  “Türk Biyografi Yazılıcılığı” üzerine yaptığı konuşmasında şunlara değindi:

“Başkalarının hayatlarına yolculuk yapma imkanı veren biyografi türü, tarihin bir dalı olarak ortaya çıkmasına rağmen daha sonraları müstakil bir alan haline gelmiştir.    

İslam uygarlığı bu türün gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Hz. Muhammed’in hayatına duyulan merak, bu türün hızla gelişmesini sağlamıştır. Türkçedeki ilk öeklerinin İslam büyüklerinin hayatlarına yönelik olduğunu görmekteyiz.

Ali Şîr Nevâyî’nin Mecalisü’n Nefâis adlı eseri ilk tezkire öeğimizdir. Doğu Türkçesi ile başlayan bu gelenek bu dilde gelişimini sürdürememesine rağmen Osmanlı coğrafyasında zengin bir gelenek haline gelmiştir.

Dünyadaki en güzel tezkire öekleri Türkçede verilmiştir. Türk edebiyatında yaklaşık 35 şair tezkiresi bulunmaktadır. Bu tezkirelerde şairlerin doğum yeri, adı, lakabı, mesleği, makamı, hocaları, hayatlarındaki önemli olaylar gibi birçok bilgi mevcuttur.” dedi.

Prof. Dr. Mustafa İsen konuşmasının devamında çok önemli gördüğü “Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü” adlı proje hakkında dinleyicilere kısaca bilgi verdi. Türkçenin biyografik birikiminin günümüze taşınması gibi bir yükümlülük hissetiğini, bu projenin böyle bir sorumluluk hissinin sonucunda ortaya çıktığını söyleyen İsen, binlerce şairin bilgileri sanal ortama aktarılmıştır, dedi. 

Böylesi bir projenin iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasının büyük bir özveri gerektirdiğini ifade eden Mustafa İsen, bu proje sayesinde isteyen herkesin edebiyatımızdaki şairler hakkında detaylı, güvenilir ve doğru bilgiye www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com  kolaylıkla erişebileceğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

İlgiyle dinlenen söyleşinin ardından Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Mustafa İsen’e katılımından dolayı teşekkür edip hediyesini takdim etti.