Prof. Dr. Ahmet İNAM

Prof. Dr. Ahmet İNAM:  “Gönül Sonsuzluğa Açılan Bir Kapıdır”

Kültür söyleşilerinde bu hafta yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet İNAM’ı konuk ettik.

‘Gönlümüzü Uyuttuk Mu?’  başlıklı konuşmasında Prof. Dr. Ahmet İNAM özetle şunları ifade etti:

“İnsanları uyutabiliriz ama gönlümüzü uyutabilir miyiz? Yaşadığımız çevre acaba gönle uygun mu? Gönül dediğimiz şeyi öyle bir çırpıda tanımlayamayız ama gönül duygu dünyamızı yansıtır. Gönül eğer felsefe ile anlatılmaya çalışılırsa eksik kalır. Türkülerde, şarkılarda, manilerde hep gönül vardır. Biz öteden beri gönlüyle yaşayan, düşünen bir milletiz. Canı can yapan düşünme gücüdür. Can melankoliye karşıdır ve bize emanettir. Yaşama sanatını öğrenmeliyiz. Birçok ölüm yöntemi vardır. Bunlardan biri de okula gitmektir. Okullarda şekil verme çabasıyla öğrencilerin canı çıkarılmaktadır. Biz böyle gördük aynısını size de uygulayacağız anlayışı yanlış bir anlayıştır. Psikologların verdiği birtakım haplarla canımızı bulamayız, bunlar sahtedir. Canımızı okuyarak, hissederek, yaşayarak, candaşlarımızla yürüyerek canlandırabiliriz. Gönlün din ve tasavvufla da ilişkisi vardır. Kupkuru bir keşif değil gönül inşası yapmalıyız. Gönül açıklık ve edeptir. Edep bilgelikten, bizim tarihimizden ve geleneğimizden gelen bir öğedir. Eğer Anadolu insanları olarak büyük bir insanlaşma hikâyesi yazamazsak büyük ayıp etmiş oluruz ve sonuçta tarih sahnesinden silinebiliriz. Bıkkın, korkak, yüzeysel, makam düşkünü insan gönül sahibi olamaz. Gönlünün farkında olamayan canlı da sayılmaz. Eğer birbirimize gönlümüzü açarsak aynı zamanda sonsuzluğa bir kapı açmış oluruz. Birbirimizdeki sonsuzluğa ait unsurları keşfederiz. Özgeyi bulmadan özgüyü bulamayız.”

Dikkatle dinlenen söyleşinin bitiminde soru cevap kısmına yer verilmesinin ardından Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan KARATAŞ, Prof. Dr. Ahmet İNAM’a teşekkür edip hediyesini takdim etti.