Prof. Dr. Ruhi AYANGİL

Prof. Dr. Ruhi Ayangil: “Türk Musikisi, Makam Musikisidir”

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının her hafta çarşamba günleri seçkin bir ismi ağırlamasıyla geleneksel hale gelen kültür söyleşilerinde, bu hafta akademisyen, kanun virtüözü ve besteci Prof. Dr. Ruhi Ayangil’i konuk ettik.

“Kişisel ve Toplumsal Boyutta Türk Makam Müziğini Anlama ve Temsil Sorunsalı” isimli söyleşide Prof. Ayangil, Türk müziğinin temsil sorunsalı ve bilimsel temeli konularına değinerek, musikinin tarih içinde farklı şekillerde adlandırıldığından bahsetti.

Türk musikisi ifadesinin ulusal refleks haliyle oluştuğunu anlatan üstad, Türk sanat müziği ifadesinin ise TRT tarafından verildiğini söyleyerek” Bu müziğe, makam müziği demek gerek. Çünkü bu müzik makamla tasnif edilir ve makam, üst düzey yeteneği gerektirir. Ayrıca makam müziğinin yüzyılları aşan bir geçmişi ve nitelikli bir bilimsel dayanağı var” ifadelerini aktardı.

İlgiyle dinlenen söyleşi, Kurumumuz Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş’ın, Prof. Dr. Ruhi Ayangil’e teşekkür edip günün anısına hediyesini takdim etmesiyle sona erdi. 

Kültür Söyleşileri, 25 Mart 2015 saat 16.00’da F. Gülbün Mesara’nın “Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ve Defterleri” başlıklı konuşması ile devam edecek.