Tamamlanan Yatırım Projelerimiz

Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri  Serisi ve Çevirisi Projesi

Başkanlığımız tarafından yürütülen “Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Projesi”, Türk kültür ve bilim tarihine iz bırakmış, çalışmalarıyla alanlarında temayüz etmiş şahsiyetlerin kısa yaşam öykülerinin 16-20 yaş aralığındaki gençlere tanıtılması amacıyla alanında uzman kişilerce önce Türkçe olarak yazılması ve ardından Almanca, Arapça, Farsça, Çince, Fransızca, İngilizce, Rusça, Boşnakça, Japonca, İspanyolca, Kırgızca, Kazakça ve Özbekçe olmak üzere toplam 13 dile çevrilmesi projesidir.

Proje, 2020 yılında başlatılmış olup yıllara sâridir. Yurt dışında Türk kültürünün tanıtılması ve yayılması hedefini taşıyan proje kapsamında Yunus Emre, Aydın Sayılı, Cahit Arf, İbn-i Sînâ, Mevlânâ, Cezerî, Fârâbî, Kâtip Çelebi, Mimar Sinan, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevî, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Halil İnalcık ve Fuat Sezgin gibi Türk devlet, düşünce ve kültür hayatında çok önemli yerleri olan şahsiyetlerin yaşam öykülerinin hazırlanması ve yabancı dillere çevrilerek yayımlanması planlanmıştır.

Projemizin ilk ürünü olan ve Dr. Mustafa TATCI tarafından kaleme alınan 2021 yılında Türkçe ve 9 farklı yabancı dilde (Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Boşnakça, Japonca ve Çince) yayımını yaptığımız Aşkın Dili YUNUS EMRE adlı eserin 2022 yılında Kazakça ve Özbekçe çevirileri yayımlanmış, 2023 yılında da Kırgızca çevirisi yayımlanacaktır.

Proje kapsamında 2022 yılında Prof. Dr. Remzi DEMİR ve Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN tarafından kaleme alınan Bir Cumhuriyet Bilgesi AYDIN SAYILI adlı eser ile Prof. Dr. Yıldıray OZAN tarafından kaleme alınan CAHİT ARF Matematiğe Adanmış Bir Ömür adlı eser Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça dillerine çevrilmiş ve iki ayrı set olarak yayımlanmıştır.

2023 yılında öncelikle basım aşamasına gelen FATİH SULTAN MEHMED Dünyanın Kaderini Değiştiren Hükümdar, ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK adlı kitap setlerimiz yayımlanmıştır.

 

Türk Masal Külliyatı-I

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca 2019-2022 yılları arasında yürütülen Kurum içi Kapsamlı Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası) ilk etapta Türkiye sınırları dahilindeki masalları içine alan bir araştırma ve yayın projesidir. TÜMAK-I olarak kısaltılan ve tescilli “Anka Kuşu” logosuyla tanınan bu proje kapsamında lisans ve lisansüstü çalışmalar, derlemeler, yayınlar ve konuyla ilgili bütün masal çalışmaları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Atatürk Yüksek Kurumu Bilişim Uzmanlarınca tasarlanan www.masal.gov.tr genel ağ adresi üzerinden İl Temsilcileri ve Bölge Sorumluları eliyle gönderilen 6.010 masal derlenmiştir. Derlemeler arasından 2500’ü aşkın metin denetimlerden geçmiş ve Proje Yürütme Kurulunca uygun görülen 1252 masal e-yayın olarak genel okuyucu erişime açılmıştır.

 

Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler

“Çocuklar için Türk Masallarından Seçmeler” projesinin 1. aşaması 2019 yılında Yatırım Programına alınmış, aynı yıl tamamlanmıştır.  Bu proje, yüzlerce masal arasından titizlikle seçilen masalların tespitiyle işin uzmanı bilim insanlarınca yürütülmüştür. Çocuklarımızın değerler eğitimine katkı sağlanması amaçlanmıştır. “Anneler çocuklarını artık masalla uyutsun” temennisiyle hazırlanan ve kitaplaştırılan proje çıktısı, özel kutuları içerisinde 5’erli takımlar hâlinde Kurumumuz imkânları ile 5000 (beş bin) adet basılabilmiş ve TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

2021 yılında projenin 2. aşamasının çıktısı olan 10 masal kitabı, 500 adedi görme engelli çocuklarımız için Braille alfabesiyle olmak üzere toplam 2000 adet yayımlanmış ve ülkemizin değişik coğrafyalarındaki ilgililerine ücretsiz olarak ulaştırılmıştır.