2024 YILI LİSANSÜSTÜ BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kurumumuz tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında sağlanan lisansüstü burslarına ilişkin mülakat ve değerlendirme süreci tamamlanmış olup burs almaya hak kazananlar belirlenmiştir. Başvuru sahipleri sonuçları www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemi üzerinden sorgulayabileceklerdir.

Lisansüstü burs almaya hak kazananların 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Burs Sonuç Takibi ekranında yer alan Burs Sözleşmesi‘ni ve başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs/öğrenim kredisi almakta olanların 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almayacağına dair Feragatname‘yi onaylamaları ve www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan E-hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme Sistemi‘ne kontrol edilebilir kod numarasına sahip veya aslı ya da onaylı suretinden taranmış olan aşağıda belirtilen belgeleri yüklemeleri gerekmektedir:

  1. Öğrenci Belgesi
  2. ALES Sonuç Belgesi
  3. Mezuniyet Belgesi(yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans)
  4. YDS Sonuç Belgesi(yalnızca mülakat puanı olarak YDS beyan eden öğrenciler)

Şahsen veya dilekçe, posta, e-posta, kargo, kurye vb. yollarla ulaştırılan belgeler kabul edilmeyecektir.

Burs almaya hak kazananların beyanları ile belgeleri, Kurum tarafından karşılaştırılacak ve yapılacak inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, süresi içinde adı geçen belgeleri ilgili sisteme yüklemeyenler veya Sözleşme/Feragatname onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılacak ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İletişim: burs@akmb.gov.tr

Not: Sorular için tek iletişim kanalı ilgili e-posta adresidir.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.