BİLGE DERGİSİ İNTERNET ORTAMINDA

Atatürk Kültür Merkezinin yayın tanıtım, tahlil ve eleştiri dergisi Bilge’nin eski sayıları internet ortamında araştırmacıların istifadesine sunuluyor. İlk sayısı 1994 yılında yayımlanan ve 50. sayısıyla birlikte yayım hayatına ara verilen Bilge dergisinin bütün sayılarının paylaşıma açılması, derginin eski sayılarına ulaşmayı, dolayısı ile araştırmacıların işini kolaylaştırıyor. Bir kamu kuruluşu olan ve akademik görev ve sorumlulukları bulunan Kurumumuz, süreli yayınları Erdem ve Arış dergileri ile birlikte Bilge dergisini de araştırmacılar hizmetine sunarak bilginin internet yoluyla yayılmasına hizmet ediyor.