2020 Yılı Burs Sonuç Duyurusu

Kurumumuz tarafından 2020 yılında verilecek olan yüksek lisans ve doktora bursu başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip Sistemi üzerinden sorgulayabilirler.

Burs almaya hak kazananların en geç 20/12/2019 tarihi saat 23:59’a kadar burs sonuç takip ekranında yer alan burs taahhütnamesi/sözleşmesini ve başka bir kurum/kuruluştan burs veya öğrenim kredisi almakta olanların burs başvurusu yapılan tarihi takip eden yılın ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kurum/kuruluştan burs almayacağına dair feragatnameyi onaylamaları gerekmektedir. İlan edilen süreler içerisinde onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılır ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.