Sadık YALSIZUÇANLAR

“SAF ŞİİR, HİKMET VE BİLGELİKTİR!”

Hikâyeci yazar Sadık Yalsızuçanlar, her hafta çarşamba günleri düzenlediğimiz “Kültür Söyleşileri”nin konuğu oldu.

“Edebiyat ve Bilgelik” başlığı altında yaptığı konuşmada Sadık Yalsızuçanlar, Yunus’tan günümüze bin yılın şiir mirasından seçtiği öekler üzerinden şiir dilinin simgeselliğini, tasavvuf kültürünün remz ve mecazlarını ele aldı.

Tasavvuftaki “meyhane, şarap, kadeh” gibi çok sık kullanılan sembollerin yanlış anlaşıldığından, derinliğinin görülemediğinden yakınan Yalsızuçanlar, Yunus Emre’nin sembolizmi kullanmadaki başarısı hakkında ise “Yunus Emre yerel mahalli malzemeleri evrensel bir sembolizasyon olarak şiire sokmayı başarmış büyük bir şairdir.” dedi.

Şathiyelerden, söz oyunlarından, mazmunlardan hareketle insanın kendini ve hakikati ifade etmesinin en güçlü bir aracı olarak şiirin; dilin içinde bir “üst dil” oluşuna dikkat çeken Yalsızuçanlar, Kul Himmet’ten, Turgut Uyar’a, Kaygusuz Abdal’dan Sezai Karakoç’a büyük şairlerin söyleyiş ve ifade edişlerinden öekler verdi. Sadık Yalsızuçanlar Türk halk şiirinin önemli ismi Âşık Veysel’e ait “Bu Âlemi Gören Sensin” adlı şiiri okuyarak konuşmasına son verdi.

Program bitiminde AKMB Başkan Yardımcımız Şaban Abak, Sadık Yalsızuçanlar’a teşekkür ederek Serkisof marka bir köstekli saat ile Kurumumuzun yayınlarından hediye etti.