Yrd. Doç. Dr. Necmettin TURİNAY – Yrd. Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ – Mehmet ÇETİN

MEHMET AKİF’İ ANMAK VE ANLAMAK PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının her hafta çarşamba günleri seçkin bir ismi ağırlamasıyla geleneksel hale gelen kültür söyleşilerinde, bu hafta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy “Mehmet Akif’i Anmak ve Anlamak” başlıklı bir panelle anıldı.

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay, Yrd. Doç. Dr. Münire Kevser Baş ve yazar Mehmet Çetin’in konuşmacı olarak katıldığı panelde, Mehmet Akif’in kişiliği, ahlâkı, samimiyetle içi içe geçmiş ızdırap dolu hayatı hakkında konuşuldu.

Açış konuşmasını yapan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş, Mehmet Akif’in milletimizin kıymetli bir evladı olduğunu söyleyerek milli şairimizle ilgili yazılmış birbirinden değerli dört kitap hakkında açıklamalarda bulundu: Mithat Cemal Kuntay’ın yazdığı eserin Mehmet Akif’i bir arkadaşının gözünden görmek isteyenler için önemli bir eser olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turan Karataş,  Nurettin Topçu gibi bir filozofun, Sezai Karakoç gibi önemli bir şairin ve son olarak Orhan Okay gibi bir akademisyenin gözünden Akif’i okumanın gerekliliğini vurguladı.

İlk konuşmacı yazar Mehmet Çetin, bu milletin Mehmet Akif’i vefa duygusuyla andığını belirterek, “ Akif’in şiirleri, bir coğrafyanın vicdanının terennüm etmiş şeklidir. Yaşadığı dönemde, bize hangi değerler üzerinde ittifak edebileceğimizi göstermiştir. Akif, tarihi üçe ayırmıştır: Şanlı dönem, çöküş dönemi ve şanlı gelecek. Bu son madde ile Akif, bize geleceği işaret etmektedir.” açıklamasında bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Münire Kevser Baş ise, Mehmet Akif’in bazı şiirlerinin tahlilini yaparak, şiirlerinde genellikle işlediği temalardan bahsetti. Akif’e göre bir şair kenara çekilmemeli, toplumla hemhâl olmalı.

Son konuşmacı Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay, Mehmet Akif’in iç yakan bir samimiyetin olduğunu anlatarak, bugün aydınlar kuşağının çoğunda olmayan entelektüel bir ahlâka sahip olduğunu vurguladı.

“Kültür Söyleşileri” 18 Mart 2015 saat 16.00’da Prof. Dr. Ruhi Ayangil’in “Kişişel ve Kuramsal Boyutta Türk Makam Müziğini Anlama ve Temsil Sorunu” başlıklı konuşmasıyla devam edecek.