Devam Eden Yatırım Projelerimiz

Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri  Serisi ve Çevirisi Projesi

                                                                                                                                 

Başkanlığımız tarafından yürütülen “Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Projesi”, Türk kültür ve bilim tarihine iz bırakmış, çalışmalarıyla alanlarında temayüz etmiş şahsiyetlerin kısa yaşam öykülerinin 16-20 yaş aralığındaki gençlere tanıtılması amacıyla alanında uzman kişilerce önce Türkçe olarak yazılması ve ardından Almanca, Arapça, Farsça, Çince, Fransızca, İngilizce, Rusça, Boşnakça, Japonca, İspanyolca, Kırgızca, Kazakça ve Özbekçe olmak üzere toplam 13 dile çevrilmesi projesidir.

Proje, 2020 yılında başlatılmış olup yıllara sâridir. Yurt dışında Türk kültürünün tanıtılması ve yayılması hedefini taşıyan proje kapsamında Yunus Emre, Aydın Sayılı, Cahit Arf, İbn-i Sînâ, Mevlânâ, Cezerî, Fârâbî, Kâtip Çelebi, Mimar Sinan, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevî, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Halil İnalcık ve Fuat Sezgin gibi Türk devlet, düşünce ve kültür hayatında çok önemli yerleri olan şahsiyetlerin yaşam öykülerinin hazırlanması ve yabancı dillere çevrilerek yayımlanması planlanmıştır.

Tamamlanan Yunus Emre, Cahit Arf, Aydın Sayılı, Fatih Sultan Mehmed ve Mustafa Kemal Atatürk eserlerinin ardından, projemiz Cezerî, Fârâbî ve diğer şahsiyetlere dair hazırlanan setler ile devam edecektir.

Türk Masal Külliyatı-II

Türkiye Sahası kapsamında gerçekleştirilen Türk Masal Külliyatı-I Projesi (Türkiye Sahası)’nın devamı mahiyetindeki Türk Masal Külliyatı-II Projesi (Türkiye Sahası) ile masal derleme çalışmalarının sürdürülmesi planlanmaktadır. Yetkili kurullarımızın onayı sonrasında 2023 yılı Nisan ayında başlanması planlanan söz konusu projeyle özellikle yazılı kaynaklardaki masalların külliyata kazandırılması ve ilk projeden edinilen deneyimle daha dar ve dinamik bir kadroyla yola çıkılması hedeflenmektedir.

Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler

Projenin 3. aşamasında 10 masal kitabından oluşan bir set daha basıma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler I-II kapsamında Türkçe olarak yayımlanan 15 masalın beş dile (Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça) çevirisi 2022 yılında tamamlanmış olup basım aşamasındadır.