Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Beş Eserini Okuyucularıyla Yeniden Buluşturdu!

Edebiyat Dünyası ve Atatürk

İlk basımı 1995’te gerçekleştirilen ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın değerli çabalarıyla ikinci tekrar baskısı yapılan Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN’ün Edebiyat Dünyası ve Atatürk adlı bu çalışmanın amacı; Atatürk’ün, askerlik ve devlet hayatında bütün ömrü boyunca varlığının ayrılmaz bir parçası haline getirdiği engin hitabet gücü başta olmak üzere, edebiyatın özellikle şiir sanatı ile olan yakın ilgisini ve okuma sevgisini belgelere dayalı şekilde ortaya koymak olmuştur. Ayrıca bu kitapta Gazi’nin, Erzurum Kongresi’ni topladığı sırada oradaki yerel basının tavrı, durumu belgelere dayalı olarak örneklerle gösterilmeye ve giriştiği çabaların tarihi büyüklüğü belirtilmeye, böylece yakın tarihimizin pek bilinmeyen bu yönünü de aydınlığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.
Eserde,  Atatürk’ün edebiyat konusu etrafındaki düşüncelerinden, sözlerinden ve faaliyetlerinden hareketle; millî heyecanlarının kaynağı kabul ederek yeri geldikçe bazı mısralarını sık sık tekrarladığı Namık Kemal’den, çağdaşlaşma yolunda fikirlerini aydınlatan bir meş’ale gibi gördüğü Tevfik Fikret’e; halkçılık ve millî kültür anlayışına yol gösterdiğini dile getirdiği Ziya Gökalp’ten, millî duruş ve duyuşun haykıran güçlü sesi olarak hayranlık beslediği Mehmet Emin Yurdakul’a; Millî Mücadele’de heyecan yüklü şiirleri ve gençleri yönlendirici konuşmaları dolayısıyla değer verdiği Yahya Kemal’e uzanan bir çizgide edebiyat dünyasının kendisi hakkındaki görüşleri tespit ve tahlil edilmiştir. Kaynak niteliğindeki bu eseri takdim ediyoruz.

Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Temsilcisi Nâbî
Divan şiirinde hikemî tarz denilince ilk akla gelen isim hiç şüphesiz 17. yüzyıla damga vurmuş şairlerden biri olan Yusuf Nâbî’dir. Divan edebiyatımızın emektar hocalarından Prof. Dr. Mine Mengi tarafından kaleme alınan ve hâlihazırda 3. baskısıyla karşınızda olan Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Temsilcisi Nâbî başlıklı bu kitapta Nâbî’nin hayatı ve hikmetle yoğrulmuş şiirleri söz konusu edilmekte ve eleştirel olarak değerlendirilmektedir. 


Ölümünün Üç Yüz Ellinci Yılında Nef’î
Divan şiirinde 17. yüzyılın büyük söz ustalarından sayılan Nef’î için 1985 yılında bir anma toplantısı tertip edilmiştir. Bu toplantıda divan edebiyatımızın önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Tulga Ocak “Nef’î ve Eski Türk Edebiyatımızdaki Yeri”, Prof. Dr. İsmail Ünver “Övgü ve Yergi Şairi Nef’î” ve son olarak Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu “Kaside Şairi Nef’î” başlıklı tebliğlerini sunmuşlardır. Tebliğler daha sonra Başkanlığımızca bir araya getirilerek “Ölümünün Üç Yüz Ellinci Yılında Nef’î” adıyla yayımlanmıştır. Yıllar içerisinde baskısı tükenen bu bildiri kitabının talep üzerine ikinci baskısı siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur. 


Sözlü ve Yazılı Anlatımda Türkçenin Kullanımı
Dr. Hüseyin AĞCA tarafından kaleme alınan ve ilk baskısı 2001 yılında yapılan eserde; iletişim ve dil, bir dili bilmenin önemi, Türk dilinin temel özellikleri, Türkçenin ilk temel eserleri ve sözlü anlatımda kullanımı, konuşma metninin hazırlanması, sözlü ve yazılı anlatımın düzenlenmesi, yazılı anlatımda sık rastlanan hatalar üzerinde durulmuştur.


Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri
Prof. Dr. Rabia Özden SÜSLÜ’nün hazırladığı Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklu Kıyafetleri adlı eserin üçüncü baskısı okucuyla buluştu. 
Eserde, Selçukluların 1071’de Anadolu’ya gelişlerinden 1378’e kadar geçen süre içinde ortaya konan eserlerdeki tasvirli figürlerin giyim ve kuşamla ilgileri ele alınmaktadır. Çalışmada konumuza ışık tutan çeşitli yayınların yardımıyla minyatür, çini-keramik, stuk, fresk, taş kabartma ve madeni eşya gibi farklı malzemeler üzerine işlenen tasvirlerin giyim ve kuşamla ilgili olanları incelenmiştir. Devrin kıyafetleri hakkında toplu bir fikir verilmesi ayrıca, dönemin kıyafet açısından zenginliği ile sosyal hayata ve saray hayatına katkılarının ortaya konması amaçlanmıştır.
Eserlerimiz, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunulmaktadır.
Kitapseverler eserlerimizi, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazamızdan da temin edebilirler.