Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından 9 E-Yayın

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2021 yılından itibaren Kurumumuzun görünürlüğünü artırmak ve yayınlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla e-yayın faaliyetlerine ağırlık vererek hazırladığı 9 e-yayını okuyucusuyla buluşturdu.

Yayınlarımız; kültür coğrafyamız içerisinde sanat tarihinden siyasi tarihe, siyasi tarihten müziğe, iletişimden edebiyata, edebiyattan toplum tarihine, toplum tarihinden halk bilimine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kitaplardan oluşmaktadır.

Okuyucularımıza sunulan e-yayınlarımız:

Bayram AKDOĞAN, Fethullah Şirvanı ve Musiki Risalesi, 2021

Mitat DURMUŞ, Hazarın Esintisi Nebi Xezri, 2021

Erkan KARAGÖZ, İdil-Ural Sihirli Masalları Üzerine Karşılaştırmalı Motif Çalışması, 2021

Veyis DEĞİRMENÇAY, Kāni‘i-yi Tûsî ve Kelîle ve Dimne’sinde II. İzzeddin Keykâvus’a Methiyeleri, 2021

Ömer AKSOY,  Kazan Tatar Beyitleri, 2021

Remzi ÖZÇELİK, Mevlana, 2021

Hasan GÜLTEKİN,  Nabi Zeyl-i Siyer-i Nebevî, 2021

Yusuf YILDIRIM, Osman Şems Efendi ve Divanı, 2021

Fatoş YALÇINKAYA, Uygur Sihir Masallarının Tip ve Motif Yapısı, 2021

E-yayınlarımıza, https://akmb.gov.tr/Menu.aspx?AltMenuId=1113 bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.