Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Âşıklar ve Meddahlar Çalıştayı

Âşıklar ve Meddahlar Çalıştayı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Itri Konferans Salonu/ Ankara

15 Kasım 2022 Saat 10.00-17.00

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi, iş birliği ile Âşıklar ve Meddahlar Çalıştayı 15 Kasım 2022’de Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Âşıklar ve Meddahlar Çalıştayı ile alanın usta sanatçı ve akademisyenleri bir araya getirilerek genç kuşaklara bu geleneğin aktarılmasına öncülük edecek yeni fikir ve uygulamaların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Böylelikle Âşıklık ve Meddahlık geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılması bir vizyon oluşturacak biçimde korunması ve sürdürülebilir politikalar üretilmesi hedeflenmektedir.