Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Kuruluşunun 30. Yılı ve Doğumunun 100. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Paneli

“Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Kuruluşunun 30. yılı ve Doğumunun 100. yılında Aydın Sayılı” konulu panelimiz; 7 Ekim 2013 tarihinde Türk Tarih Kurumu konferans salonunda düzenlendi. Panel Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan Karataş ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Derya Örs’ ün açış konuşmalarıyla başladı

Prof. Karataş konuşmasında; Aydın Sayılı’nın Atatürk Kültür Merkezine bağışlamış olduğu çok değerli bir kütüphanesi bulunduğunu, bu kütüphanenin başka bağışlarla zengin bir uzmanlık ve araştırma kütüphanesi haline geldiğini belirtti. Karataş şöyle dedi: “Aydın Sayılı kütüphanesi tam bir ihtisas kütüphanesidir. Kütüphane yeniden düzenlenmektedir ve bittiği zaman Aydın Sayılı’ya yakışır bir kütüphane olacaktır. Kurumumuz arşivinde Aydın Sayılı’nın kendi el yazısı ile yazılmış 27 defteri bulunmaktadır. Bu defterleri çok yakında bilimadamlarının ve araştırmacıların istifadesine açacağız.” Prof. Dr. Turan Karataş, Aydın Sayılı’nın çoğu eski alfabeyle olmak üzere kendi el yazısıyla yazdığı, bazıları İngilizce ve Fransızca olan defterlerinin içeriği hakkında çalışmalar yapılması gerektiğine ve bilim tarihi alanında çalışan araştırmacıların bu defterleri incelemelerinin önemine dikkat çekti.

Kurum başkanımız Prof. Dr. Turan Karataş konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Aydın Sayılı Türkçe’nin bilim dili olması konusunda çaba sarf etmiş, kendisi bir takım Türkçe terimler bulmuştur. Yabancı dilde eğitime karşı çıkmış fakat bir yabancı dilin iyice öğretilmesinden yanadır. Aydın Sayılı hoca dil konusunda tam orta yolu bulmuştur,  yeniliğe açık fakat geçmişten gelen o kıymetli yerleşik dil dağarcığına kapalı değildir.”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de konuşmasında Aydın Sayılı’nın kurum tarihimiz açısından unutulmaz hizmetlerine ve bıraktığı kıymetli mirasa dikkat çekti. Sayılı’nın doğumunun 100.yılında anılmasının önemine vurgu yapan Prof. Derya Örs, “Aydın Sayılı, kütüphanesini bizlere miras bırakmakla aramızda yaşamakta olduğunu, eseriyle ve eserinde yaşadığını söyleyebiliriz. Ülkelerine, vatanlarına, insanlığa eser bırakan insanlar ölümsüzdürler, yüzlerce yıl sonra hatırlanmak suretiyle yad edileceklerdir.” dedi.

Panel Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Kahya’nın başkanlığında, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Necati Öner, Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan, Kastamonu Üniversitesi Felsefe Bölüm başkanı Prof. Dr. Yavuz Unat’ın konuşmalarıyla devam etti. 

Bilim tarihçisi Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın yetiştirdiği bilim tarihi profesörleri, hocalarının ezberleri bozarak milletimizin bilime katkılarını ve pekçok alanda yaptığı öncülüğü ispatladığını örnekleriyle anlattılar. Aydın Sayılı, İslam Medeniyeti havzasında; bilhassa Türk ülke ve devletlerinde ortaya çıkan bilimsel buluşlar ve bilim kurumlarının dünyadaki pek çok benzerinden önce ve üstün olduğunu ispatlamış; eserleriyle hastahane, üniversite, rasathane gibi “kurum”ların Türk kültür havzasında doğuşunu ve gelişimini belgeleriyle ortaya koymuştu.

Panel bitiminde davetli hocalarımıza Kurum başkanları tarafından hediyeleri takdim edildi. Panele katılan bütün misafirlere Aydın Sayılı’nın “Medrese” adlı kitabı hediye edildi.