Atatürk Kültür Merkezi Yayınları Ödül Almaya Devam Ediyor

Prof. Dr. Emine DİNGEÇ’in Kurumumuz yayınları arasında yer alan Osmanlı Sarayında At isimli eseri, Türkiye Bilimler Akademisi Uluslararası  Akademi Ödülleri kapsamında “Sosyal Bilimler” alanında verilen “Kemal Karpat Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Ödül, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 28 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde sahiplerine tevdi edilecektir.
TÜBA, “Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP)” ile üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretiminin teşviki amaçlanmıştır. 2021 yılında “Sosyal Bilimler” alanında bir esere Telif Eser Ödülü,  bir esere Mehmet Genç Özel Ödülü, bir esere Halil İnalcık Özel Ödülü, bir esere Kemal Karpat Özel Ödülü ve beş esere de Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere dokuz Türkçe bilimsel telif eser TÜBA-TESEP Ödülü’ne layık görülmüştür.

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine DİNGEÇ tarafından sekiz yıllık bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanan Osmanlı Sarayında At isimli eser, okurlar tarafından büyük ilgi görmektedir.

Osmanlı sarayında atın vazgeçilmezliği üzerine hazırlanan çalışma, Osmanlı Devleti’nde saray ve onunla bütünleşmiş görünen at üzerine ayrıntılı bir araştırmaya dayanmaktadır. Görsel malzemeyle zenginleştirilen eserde, Osmanlı sarayında at ile ilgili bütün bilinmeyenlerin cevabı detaylı bir şekilde okuyucuya sunulmakta ve atın saraydaki konumu bütün yönleriyle ortaya konulmaktadır.
Eserde Osmanlı sarayında at, “Sarayın At Teşkilatı, Saray Atları ve Sarayda At Kültürü, Değişim Döneminde Saray ve At” bölümleriyle okuyucuya aktarılmıştır.
Yayınımızı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının kitap satış bürolarından ve sanal mağaza adresinden https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ temin edebilirsiniz.