Doğumunun 80. Yılında Cengiz Aytmatov Paneli

Doğumunun 80. Yılında Cengiz Aytmatov Paneli (4-5 Temmuz 2008, Elazığ)