“Osmanlılar Döneminde Bilim ve Felsefe” Çalıştayı

Atatürk Kültür Merkezi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin işbirliği ile 28 Nisan 2008’de “Osmanlılar Döneminde Bilim ve Felsefe” çalıştayı düzenlemiştir.

KATILIMCILAR

Prof. Dr. Osman HORATA
Prof. Dr. Melek DOSAY-GÖKDOĞAN
Prof. Dr. Remzi DEMİR
Doç. Dr. Yavuz UNAT
Doç. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR
Prof. Dr. Erdoğan BAŞAR
Yrd. Doç. Dr. Hasan AYDIN
Yer  : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Kurupelit Kampüsü Konferans Salonu
Saat: 10.00