TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU KOLLARI YAYINLANDI.

Dr. Doğan Kaya tarafından yirmi yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkarılan bu kitap, Köroğlu’nun Türk dünyasında anlatılan kollarını ihtiva etmektedir. İçerisinde toplam 147 kol tanıtılmıştır. Kitapta, kolların tanıtımından önce; “Köroğlu’nun Yaşadığı Yüzyıl ve Coğrafya, Köroğlu’nun Kimliği, Köroğlu Konusunda İlk Çalışmalar, Köroğlu’nun Mekânı ve Delileri, Köroğlu ve Diğer Kahramanların Özellikleri, Köroğlu Destanının Yapısı, Köroğlu Kolları, Köroğlu Anlatma Geleneği, Köroğlu ve Diğer Kahramanların Eşleri, Köroğlu’nun Seferleri, Köroğlu’nun Ölümü” gibi konulara açıklık getirilmiştir.

Türklük âlemi için arzu edilen ve kültürümüze katkı sağlayacak bu eser, https://akmb.gov.tr/category/e-yayinlar/ genel ağ sayfamız üzerinden ücretsiz olarak okunabilmektedir.