Türkiye Müzelerinden Örneklerle Türk İslam Sanatında Tarikat Eşyaları Kitabımız E-Kitap Olarak Yayımlandı.

Dr. Elif Ceylan Erol tarafından hazırlanan ve son derece titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkarılan bu kitap İslam dünyasında 9. yüzyıldan itibaren sistemli hale gelen tasavvuf hareketleri ve tarikatların zamanla giyim-kuşamdan mimariye, ritüelden günlük kullanıma kadar her alanda kendine özgü eşyalarından örnekler sunmaktadır. Türkiye’de tarikat eşyaları konusunda yapılan bilimsel çalışmalar ya sadece giyim eşyaları ya da bazı müzelerde belirli tarikatlara ait birkaç eşya türüne yönelik olmuştur. Bu nedenle çalışmanın öncelikle tarikat eşyası kavramının sınırlarını çizmesi ve bu eşyalara toplu bir bakış sunması, eşyaların sanat tarihi disiplinine uygun metotlarla incelenip değerlendirilmesi ile Türk Sanat Tarihinde bu alandaki bir boşluğu dolduracaktır. Bu konuda sonraki dönemlerde yapılacak olan araştırmalara ışık tutacağına inanıyor ve keyifli okumalar diliyoruz.

 

Sanat Tarihine ve kültürümüze katkı sağlayacak bu eser,

https://akmb.gov.tr/e-yayinlar/turkiye-muzelerinden-orneklerle-turk-islam-sanatinda-tarikat-esyalari/ genel ağ sayfamız üzerinden ücretsiz olarak okunabilmektedir.