Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi

Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi (Ankara, 4-7 Eylül 1989)