“ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI HALI, KİLİM VE KEÇE YAYGILAR SEMPOZYUMU” SONA ERDİ.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı iş birliği ile 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Dolmabahçe Sarayı Millî Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesinde “Uluslararası Türk Dünyası Halı, Kilim ve Keçe Yaygılar Sempozyumu” yapıldı.

Halka açık olarak yapılan sempozyum, 12 ayrı ülkeden 28 bilim insanının katılımıyla 6 oturumda gerçekleştirildi ve 27 Mayıs günü saat 18.00’de yapılan Kapanış Oturumu ile sona erdi. Kapanış Oturumunda sempozyum ile ilgili değerlendirme ve sonuç bildirgeleri sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki ERASLAN Kapanış Oturumundaki konuşmasında, açış konferansında Prof. Önder KÜÇÜKERMAN’ın sözlerine atıfta bulunarak halının geometrik bir iletişim sistemi ve diplomatik bir dili olduğunu dile getirdi. Dr. ERASLAN, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak “Uluslararası Türk Dünyası Halı, Kilim ve Keçe Yaygılar Sempozyumu” ile halının önemini ortaya çıkarmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, halı kilim ve keçe yaygılar ile ilgili yapılacak bilimsel araştırmalara olan desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Dr. Zeki ERASLAN, burada ortaya konan ürünlerin başka çalışmalara da yol açmasını temenni ederek sempozyumda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürle konuşmasını sonlandırdı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Aysen SOYSALDI ise kapanış konuşmasında, sempozyumun bilim dünyasındaki önemi üzerinde durarak bütün katılımcılara ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına teşekkürlerini iletti. Prof. SOYSALDI, sempozyumla Türk dünyasında ortak bir terminolojinin paylaşıldığını ve sempozyumun Türk dünyasını bir araya getirdiğini ifade etti. Halıcılığın maddi kültür mirası olarak önemli değerlerimizden birisi olduğunu aktaran Prof. SOYSALDI, sempozyumun amacına ulaştığını ve sunulan bildirilerin Kurumun süreli yayınlarından olan Arış dergisinin özel bir sayısında yer alacağını duyurdu. Prof. SOYSALDI konuşmasında üç ciltten oluşan Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı  kitabına da yer verdi.

Azeri bilim insanı Dr. Hatice ESEDOVA Kapanış Oturumundaki konuşmasında, sempozyumda yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Dr. Hatice ESEDOVA bildirisinde Azerbaycan halılarının geçmişteki ve günümüzdeki özelliklerine değindi. 

“Uluslararası Türk Dünyası Halı, Kilim ve Keçe Yaygılar Sempozyumu”nda, Türk kültür tarihinin mirası, Türk medeniyetinin ve etnografyasının önemli maddi kültür ögeleri olan halı, kilim dokuma ve keçe yaygılar tüm yönleriyle ele alındı. Türk dünyasından halı, kilim, cicim-cacim-cecim, zili-sili, sumak, palas, kolan dokuma ve tepme keçe gibi teknikli sanatlarımız, geleneğe dayalı, el yapımı dokuma ve keçe sanatları olan yaygı, seccade, duvar ve kapı askısı, çuval, heybe, torba, çadır bağı, yük örtüsü, perde vs. eşyaları kapsamaktadır. Bu sanatlar ile ilgili tarihî ve teknik özellikler, belgeleme, hikâye vb. konularda bildiriler sunuldu.

Sempozyum 28 Mayıs günü “Millî Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası”na düzenlenen gezi ile sona erdi.