XIV. Mantık Çalıştayı Başarıyla Tamamlandı.

Kurumumuz, Bayburt Üniversitesi ve Mantık Derneği iş birliği ile düzenlenen “XIV. Mantık Çalıştayı”, 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 09.30’da Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda yoğun dinleyici katılımıyla açılışını yaptı.

“XIV. Mantık Çalıştayı”nın açışında Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer GÖK’ün yanı sıra Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN, İstanbul Üniversitesi Mantık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili Prof. Dr. Nazlı İNÖNÜ, Mantık Derneği Başkanı Prof. Dr. Şafak URAL ve diğer protokol üyeleri ile akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundular. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kurumumuz “Tanıtım Filmi”nin gösterimi ile başlayan çalıştayın açılışında Kurum Başkan Yardımcımız Dr. Ömer GÖK açış konuşmasını yaptı.  Dr. Ömer GÖK: “Bugün, Mantık Çalıştaylarının on dördüncüsü için bir aradayız. Başkanlığımız geçen yıl on üçüncüsünü destekleyerek dâhil olduğu Mantık Çalıştayı’nın oldukça verimli olduğunu gördüğü için bu yıl da çalıştayı yeniden destekleme kararı aldı. Görüyoruz ki oldukça faydalı bir etkinliğin paydaşıyız. Umuyorum ki bu çalıştay çok uzun yıllar devam eder. Bizler de bu çalışmaya elimizden geldiğince destek olmaktan memnuniyet duymaktayız. Başkanlığımız tanıtım filminde de izlediğiniz üzere çok önemli projelere imza atmaktadır. Fakat özellikle iki kıymetli projeden sizlere bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi “Türk Masalları Külliyatı Projesi”. Biz bu proje ile yedi bine yakın masalı derledik ve internet sitesi üzerinden milletimizin istifadesine dijital ortamda sunduk. Çocuklarımızın bize ait masallar ile büyümelerini umuyoruz. İkinci büyük projemiz ise “Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Projesi”dir. Bu proje kapsamında beş büyük Türk büyüğünü, bilim ve devlet adamının hayat hikâyelerini yayıma hazırladık ve bunların on dile çevirisini gerçekleştirdik. Bu iki önemli projeden bahsettikten sonra öncelikle çok güzel bir misafirperverlik ile bizleri ağırlayan Bayburt Üniversitesi Rektörümüze ve bütün üniversite personeline, etkinliğin gerçekleşmesi için çok yoğun çaba harcayan Mantık Derneği Başkanımız Sayın Prof. Dr. Şafak URAL’a ve ekibine; son olarak Kurumumuzdaki çalışma arkadaşlarıma hassaten  teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” diyerek açış konuşmasını tamamlamıştır.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN ise açış konuşmalarında şunları söylemiştir: “Mantık Çalıştayı’nın, bu yıl on dördüncüsü gerçekleşmesi bu bilimsel etkinliğin bir geleneğinin olduğunun önemli bir göstergesidir, umuyorum ki nice on dört yıllar nasip olur ve bu bilimsel etkinlik çok uzun yıllar devam eder. Bu yıl yapılan on dördüncü Mantık Çalıştayı’na ev sahibi olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği Dede Korkut Bilim Sanat ve Spor Etkinlikleri çerçevesinde Mantık Çalıştayı’nı gerçekleştiriyoruz. Dede Korkut, Türk kültür ve medeniyetinin en önemli mirasıdır. Dede Korkut Hikâyeleri içerisinde Bayburt isminin coğrafi bir yerleşim birimi olarak yer aldığını ve Bayburt’un sosyo-kültürel yaşamına dair bilgilerin hikâyeler içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bu noktadan hareketle UNESCO Türkiye’de Dede Korkut şehri olarak Bayburt’u tescil etmiştir. Dede Korkut’un Türkiye’deki tescilli memleketi Bayburt’tur. Biz Dede Korkut şehri olarak, Dede Korkut Şenlikleri kapsamında Mantık Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bu değerli faaliyetin ev sahipliğini yapmaktan onur duyuyor ve çalıştayın gerçekleşmesinde çok önemli çalışmaları olan Şafak URAL hocama, faaliyetin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığına, organizasyonun yapılmasında büyük katkıları olan Eğitim Fakültesi Dekanlığımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” diyerek açış konuşmalarını tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Mantık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili Prof. Dr. Nazlı İNÖNÜ: “2000 yılında Şafak Ural tarafından İstanbul Üniversitesinde kurulan Mantık ana bilim dalı Türkiye’nin en eski Mantık ana bilim dalıdır. 2014 yılında ise İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Merkezimiz bugün on dördüncüsünü yapmakta olduğumuz Mantık Çalıştaylarının düzenleyicileri arasındadır. Ayrıca Mantık Yaz Okulunu da düzenlemektedir. Pandemi dönemi hariç ara vermeksizin devam eden Mantık Çalıştaylarından on dördüncüsünü bu yıl Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesile ile çalıştaya ev sahipliği yapan Bayburt Üniversitesi Rektörüne ve çalıştayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, çalıştayın başarıyla tamamlanmasını diliyorum.” diyerek açık konuşmalarını tamamlamıştır.

Mantık Derneği Başkanı Prof. Dr. Şafak URAL ise açış konuşmalarında şunları söylemiştir: “Mantık Nutuktan türetilmiş bir kelimedir, dolayısıyla başlangıçta “söz” vardır. Bütün kutsal metinlerde de vurgulandığı gibi “söz” temelde bir düzenliliğe yani “mantığa” işaret eder. Mantık düşünceyi, düşünce ise dünyayı kavramamıza yardım eder. Mantık bize doğayı anlamayı ve onun diliyle konuşmayı sağlar. Mantıklı olmak bu yüzden bizim doğaya karşı sorumluluğumuzdur. Bu çalıştayın ülkemizde mantık alanındaki çalışmalara büyük katkı sağlayacağını umuyor ve diliyorum. Çalıştayın gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki ERASLAN’a, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu TÜRKMEN’e ve Mantık Derneği üyelerine çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

İki gün süren “XIV. Mantık Çalıştayı” eş zamanlı iki oturumla gerçekleşmiş ve toplamda 40 bildiri sunulmuştur. Ayrıca çalıştay kapsamında 23 Mayıs tarihinde “Felsefi Danışmanlık” özel paneli ve 24 Mayıs tarihinde ise “Prof. Dr. Necmeddin Tozlu” özel paneli gerçekleştirilmiştir.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dekanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, 25 Mayıs tarihinde ise Bayburt gezisi ile tamamlanmıştır.